ฟอร์บส์จัดอันดับเศรษฐีไทยปี 2564 “เจียรวนนท์” รั้งอันดับ 1

นิตยสารฟอร์บส์ จัดอันดับเศรษฐีไทยปี 2564 โดยตระกูลเจียรวนนท์ มาอันดับ 1 และตามมาด้วยตระกูลอื่นๆ ดังนี้

#1 ตระกูลเจียรวนนท์ แห่งเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีมูลค่าทรัพย์สิน 3.02 หมื่นล้านดอลลาร์
#2 เฉลิม อยู่วิทยา แห่งกระทิงแดง มีมูลค่าทรัพย์สิน 2.45 หมื่นล้านดอลลาร์
#3 เจริญ สิริวัฒนภักดี แห่งไทยเบฟ มูลค่าทรัพย์สิน 1.27 หมื่นล้านดอลลาร์
#4 ตระกูลจิราธิวัฒน์ แห่งเครือเซ็นทรัล มูลค่าทรัพย์สินอยู่ที่ 1.16 หมื่นล้านดอลลาร์
#5 สารัชถ์ รัตนาวะดี แห่ง บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
#6 ตระกูลโอสถานุเคราะห์ แห่งโอสถสภา มูลค่าทรัพย์สิน 3.5 พันล้านดอลลาร์

Leave a Reply

%d bloggers like this: