สมาชิก/เข้าระบบ

จังหวัด: อุตรดิตถ์

ร้านอาหารไทย ลมเย็น อำเภอเมือง อุตรดิตถ์

173 หมู่5 ถนนหลวงหมายเลข11 สายพิษณุโลก-เด่นชัย กม.318 ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์,

www.facebook.com/Lomyenfood/about/?ref=page_internal

ร้านอาหารลมเย็นตั้งอยู่ที่ ถนนหลวงสาย 11 พิษณุโลก-เด่นชัย ก.ม.100 เลขที่ 173 หมู่ 5 ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง อุตรดิตถ์ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ดำเนินงานโดย คุณสวงค์ และคุณสนม อุ่นมาก ปัจจุบันเปิดดำเนินงานมาแล้วร่วม 20 กว่าปี การตกแต่งร้านจ ...

ผู้โพสต์
เบอร์โทร055 817 902