ศบค. เผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ใกล้แตะ 1 หมื่นอีกวัน

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน 11 กรกฎาคม 2564 มีผู้ป่วยใหม่ 9,539 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 9,436 ราย ติดเชื้อในเรือนจำ ที่ต้องขัง 103 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19
วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564
รวม 9,539 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 9,436 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 103 ราย
ผู้ป่วยสะสม 307,508 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 4,053 ราย
หายป่วยสะสม 220,545 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 86 ราย

Leave a Reply

%d bloggers like this: