8th Asian Congress of Pediatric Infectious Diseases (ACPID 2016) วันที่ 7 - 10 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

  • 8th Asian Congress of Pediatric Infectious Diseases (ACPID 2016) วันที่ 7 - 10 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งเอเชีย( Asian Society for Pediatric Infectious Diseases) จัด“การประชุมนานาชาติโรคติดเชื้อในเด็กแห่งเอเชีย ปี 2016” หรือ 8th Asian Congress of Pediatric Infectious Diseases (ACPID 2016) ภายใต้แนวคิด”Working Together to Safeguard Children” “รวมพลังเพื่อปกป้องเด็ก”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์ อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข และนักศึกษาจากสถาบันทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนวิชาชีพต่างๆ ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ทางวิชาการร่วมกันกับนักวิชาการต่างประเทศ เพื่อนำเสนอแนวทางการป้องกัน ดูแลรักษาที่ช่วยลดและแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อที่พบบ่อยในเด็กได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ระหว่างวันที่ 7 - 10 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Organizer : สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยและสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งเอเชีย For more information Please visit : www.acpid2016.com/
ที่อยู่
60 อาคาร ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนน รัชดาภิเษก แขวง คลองเตย เขต คลองเตย, , , กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทร
+662-716-6535
เว็บ
ราคา
0.00