งานแสดงเทคโนโลยีทางการพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน Gasma Print 2016 วันที่ 14-17 กันยายน ณ ไบเทคบางนา

88 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

FROM 14 TO 17
Gasma Print 2016
งานแสดงเทคโนโลยีทางการพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

14 - 17 กันยายน 2559 | 10.30 น. - 18.30 น.

EH 103-104

จัดโดย สมาคมการค้าวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ไทย

โทร. 02 944 5591

แฟกซ์ 02 944 5564

www.gasmaprint.com
ที่อยู่
88 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา, เขตบางนา, 10260, กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทร
02 944 5591
แฟกซ์
02 944 5564
เว็บ
ราคา
0.00