สมาชิก/เข้าระบบ

Tags: culture

แทนคุณแผ่นดิน 10 พฤศจิกายน - 10 พฤศจิกายน 2559  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

60 อาคาร ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนน รัชดาภิเษก แขวง คลองเตย เขต คลองเตย,,

www.facebook.com/TanKhunPaenDin/

Time : 08.00- 17.00 โครงการแทนคุณแผ่นดิน โดยเครือเนชั่นกรุ๊ป เพื่อยกย่องบุคคลที่ประกอบคุณงามความดีแก่ประเทศชาติ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 Location : Ballroom, Hall A Organizer : Nation Multimedia Group Public Co.,Ltd.

5th CAC Asia Summit วันที่ 12 ธันวาคม - 13 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

60 อาคาร ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนน รัชดาภิเษก แขวง คลองเตย เขต คลองเตย,

www.cacasiasummit.com

งานนิทรรศการแสดงสินค้าทางการเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ของเอเชีย พบกับการออกบูทของบริษัทเคมีเกษตรชั้นนำ พร้อมฟังสัมมนาในหัวข้อพิเศษที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเคมีเกษตร ระหว่างวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Time : 10.00- 18.00 Loca ...

2016 Thailand( Bangkok)International Buddhist Items&Supplies Expo  17 ธันวาคม - 19 ธันวาคม 2559  ศูนย์ประชุมและนิทรรศการไบเทค

60 อาคาร ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนน รัชดาภิเษก แขวง คลองเตย เขต คลองเตย,

www.thaibmsupexpo.com

วัฒนธรรมไทยและศูนย์แลกเปลี่ยนศิลปะ ตั้งแต่ประเทศไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศได้รับการแข็งขันสำรวจและมุ่งมั่นที่จะเปิดขึ้นประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนมิตรระหว่างรัฐบาลทั้งสองและประชาชนผ่านรูปแบบต่างๆของกิจกรรมแลกเปลี่ยน วัฒ ...

เบอร์โทร02 726 1999
งานประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ ครั้งที่ 6 วันที่ 16-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์​

60 อาคาร ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนน รัชดาภิเษก แขวง คลองเตย เขต คลองเตย,,

www.ispah2016.org/secretariat@ispah2016.org

Time : 09.00- 18.30 งานประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริม กิจกรรมทางกายและสุขภาพ หรือ ISPAH เป็นเวทีการอภิปรายระดับโลกว่าด้วยกิจกรรมทางกายและสุขภาพ ซึ่ง การจัดประชุมครั้งแรกจัดขึ้น ปี 2549 ที่ รัฐแอตแลนต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา การประชุมนี้มีบทบาทสำคัญ ...

เบอร์โทร0-2221-2141-69