สมาชิก/เข้าระบบ

งานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนาด้านการก่อสร้าง ต่อเติมอาคารและโรงงานสีเขียวแห่งเอเชีย ครั้งที่ 6 วันที่ 21-23 กันยายน 2559 ฮอล 5 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

  • งานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนาด้านการก่อสร้าง ต่อเติมอาคารและโรงงานสีเขียวแห่งเอเชีย ครั้งที่ 6 วันที่ 21-23 กันยายน 2559 ฮอล 5 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
งานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนาด้านการก่อสร้างและต่อเติมอาคารสีเขียวแห่งเอเชียครั้งที่ 6 จัดแสดงโชว์สินค้า บริการ และการแก้ปัญหาเกี่ยวกับอาคารเขียวแบบครบวงจรคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 10,000 คน

Contact Event Organizer
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
เอ็กซิบิชั่น โปรเจค
ติดต่อ: คุณ ชานนท์ เอกรัตนากุล
โทร. 0 2833 5208
มือถือ. 08 9060 2772
เว็บไซต์: www.greenbuilding-asia.com
อีเมล: chanone@impact.co.th
ที่อยู่
อิมแพ็ค เมืองทองธานี, , ,
เบอร์โทร
0 2833 5208, 08 9060 2772
ราคา
0.00