รพ.วิภาวดี มอบโรงแรมในเครือเป็น ‘Hospitel’

  • รพ.วิภาวดี มอบโรงแรมในเครือเป็น ‘Hospitel’
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ประธานบริหารโรงพยาบาลวิภาวดี ในฐานะประธานกรรมการบริษัท โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลวิภาวดี ในการแถลงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน ที่มอบโรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค ให้ภาครัฐใช้เป็น ‘Hospitel’ ในการดูแลคนไข้ Covid-19 ณ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ผู้โพสต์
ที่อยู่
51/3, ลาดยาว จตุจักร, 10900, กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทร
025611111