สมาชิก/เข้าระบบ

Ssoteam

Ssoteam
ประกันสังคม เผยตัวแทนธนาคาร และหน่วยบริการ รับเงินสมทบ

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม ได้ตระหนักถึงภารกิจสำคัญในการอำนวยความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อขอรับบริการให้แก่นายจ้าง ผู้ประกันตน โดยเพิ่มช่องทางการให้บริการรับเงินกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแ ...

หมวด:ข่าว PR
ผู้โพสต์
รมว.แรงงาน ช่วยเหลือลูกจ้างเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ เหตุถังดับเพลิงระเบิดใกล้สถานีแอร์พอร์ตลิงก์สนามบินสุวรรณภูมิ

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยต่อสื่อมวลชน ถึงการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากเหตุระเบิดใกล้สถานีแอร์พอร์ตลิงก์ ภายในพื้นที่บริเวณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 61 ...

หมวด:ข่าว PR
ผู้โพสต์
ประกันสังคม เร่งกระชับดูแลคุ้มครองแรงงานนอกระบบอย่างทั่วถึง

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึง กรณีที่ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคมดูแลแรงงานนอกระบบให้เข้าถึงระบบหลักประกันทางสังคม เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองจาก ...

หมวด:ข่าว PR
ผู้โพสต์
ประกันสังคม รุกจัดกิจกรรมบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคผู้ประกันตนในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี  

  พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสเป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ( เมื่อวันที่ 7 ก.พ.62 ) ว่า กระทรวงแรงงานตระหนักถึงความสำคัญการมีสุขภาพที่ ...

หมวด:ข่าว PR
ผู้โพสต์
โรคจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในกทม.และปริมณฑล  ผู้ประกันตน เข้ารพ.ตามสิทธิประกันสังคมได้ไม่เสียค่าใช้จ่าย

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานกล่าวถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (Particulate Matter : PM 2.5) ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ลูกจ้าง ผู้ประกันตนในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ว่าขณะนี้กระทรวงแรงงาน ได้ก ...

หมวด:ข่าว PR
ผู้โพสต์
ประกันสังคม แจงผลคืนสิทธิผู้ประกันตน ม. 39

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง การดำเนินการคืนสภาพผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนได้กลับเข้าสู่ระบบประกันสังคม เช่นเดิมอีกครั้ง ว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคม ได้ดำเนินการติดตามผู้ประกันตน ...

หมวด:ข่าว PR
ผู้โพสต์
ประกันสังคม จัดเพิ่ม ! ช่องทางรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40  ผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้แล้ววันนี้

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสเป็นประธาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการรับชำระเงินกองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ว่า กระทรวงแรงงานได้กำหนดทิศทางการ ...

หมวด:ข่าว PR
ผู้โพสต์
ผู้ประกันตนเจ็บป่วยโรคที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในกทม.และปริมณฑล  แนะเข้า รพ.ตามสิทธิประกันสังคมได้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (Particulate Matter : PM 2.5) ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล ในกลุ่มผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคหอบ ...

หมวด:ข่าว PR
ผู้โพสต์
รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ จ.ลำปาง ดูแลทุกข์สุขลูกจ้างประสบเหตุจากงาน

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ร่วมลงพื้นที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ติดตามคุณภาพชีวิต สร้างขวัญกำลังใจแก่ลูกจ้างและทายาท ที่ประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงานเป็นเหตุให้สูญเสียอวัยวะ 1 ราย และเส ...

หมวด:ข่าว PR
ผู้โพสต์
เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมปรับเพิ่มเป็น 600 บาท เริ่มจ่ายตั้งแต่ 31 มกราคม 62 นี้

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง การเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากสำนักงานประกันสังคมจากเดิม 400 บาท เป็น 600 บาท โดยกระทรวงแรงงานสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรให้กับผู้ประกันตนที่มีบุตรตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ...

หมวด:ข่าว PR
ผู้โพสต์
เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมปรับเพิ่มเป็น 600 บาท เริ่มจ่ายตั้งแต่ 31 มกราคม 62 นี้

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง การเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากสำนักงานประกันสังคมจากเดิม 400 บาท เป็น 600 บาท โดยกระทรวงแรงงานสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรให้กับผู้ประกันตนที่มีบุตรตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ...

หมวด:ข่าว PR
ผู้โพสต์
ประกันสังคม สะกิดนายจ้างชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ปี 62  พร้อมรายงานค่าจ้างปี 61 ได้แล้ว

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการจัดส่งใบแจ้งการประเมิน เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2562 และแบบแสดงเงินค่าจ้างกองทุนเงินทดแทน ประจำปี 2561 ให้นายจ้างตั้งแต่เดือนธันวาคม 256 ...

หมวด:ข่าว PR
ผู้โพสต์
ตัวเลขผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่ประสบอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง สถิติจำนวนผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรืออุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.61 – 1 ม.ค. 62 ของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2 ...

หมวด:ข่าว PR
ผู้โพสต์
รมว.แรงงาน ห่วงใย ผปต. เดินทางช่วงเทศกาลหยุดยาวปีใหม่  กำชับ สปส. รณรงค์ ผปต.พกบัตรประชาชน เจ็บป่วยฉุกเฉินเข้ารักษารพ. ทุกแห่งไม่เสียค่าใช้จ่าย

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวปีใหม่ 2562 ที่จะถึงนี้ ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน กระทรวงแรงงานโดย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยลูกจ้าง ผู้ประ ...

หมวด:ข่าว PR
ผู้โพสต์
ประกันสังคม เผยมาตรการเข้มศูนย์บริการข้อมูล 1506 ช่วงวันหยุดปีใหม่

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึง การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม 1506 ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ปี 2562 พร้อมเผยการดำเนินงานการให้บริการศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ 1506 ช่วงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 256 ...

หมวด:ข่าว PR
ผู้โพสต์
รมว.แรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ  ณ ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ร่วมลงพื้นที่ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ในโครงการประกันสังคมมอบสุข เพื่อติดตามคุณภาพชีวิต และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสง ...

หมวด:ข่าว PR
ผู้โพสต์
​รมว.แรงงาน เร่งเยียวยาทายาทลูกจ้างเสียชีวิต 3 ราย เหตุระเบิดเพลิงไหม้โรงงานเครื่องสำอาง ย่านปากเกร็ด จ.นนทบุรี

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยต่อสื่อมวลชน ถึงการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากเหตุระเบิดและเพลิงไหม้บริษัท มินเทค แล็ปบอราทอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ซอยพระแม่การุณ 25 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จ ...

หมวด:ข่าว PR
ผู้โพสต์
ประกันสังคมมุ่งสู่สุโขทัย รุกเผยแพร่งานประกันสังคม

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รักษาการเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานกล่าวถึงการจัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมที่ผ่านมา เป็นการประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมเชิงรุก เพื่อสารสัมพันธ์ สร้างความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ปัญหาในงานประก ...

หมวด:ข่าว PR
ผู้โพสต์
​ผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต รักษาได้ทุกโรงพยาบาล

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุนั้น ไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด ดังนั้น ขอให้ผู้ประกันตนพกบัตรประจำตัวประชาชนไว้เสมอหากผู้ประกันตนเกิดเจ็บป่วยหรือประสบอุบัต ...

หมวด:ข่าว PR
ผู้โพสต์
​รมว.แรงงาน มอบเงินให้ทายาทเหยื่อน้ำกรดเสียชีวิต

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยต่อสื่อมวลชนถึงการให้ความช่วยเหลือทายาทเหยื่อถูกสาดน้ำกรด เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ตนได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า นางสาวช่อลัดดาฯ อายุ 38 ปี ผู้ประกัน ...

หมวด:ข่าว PR
ผู้โพสต์