สมาชิก/เข้าระบบ

32ท่าเรือข้ามฟาก แม่น้ำเจ้าพระยา ท่าอัษฎางค์-ท่าวัดกุฎีจีน บริวณวัดกุฎีจีน เขตธนบุรี จ.กรุงเทพ

,,

www.otp.go.th/index.php/budget/3205-2011-05-30-02-16-34.html

การเดินทางเรือยนต์ข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา (ท่าปากเกร็ด-ท่าพระสมุทรเจดีย์) มีท่าเรือข้ามฟากในแม่น้ำเจ้าพระยาจากช่วงจังหวัดนนทบุรี-สมุทรปราการ มีทั้งหมด 32 ท่า สายรถประจําทางทีผ่าน ไมมีรถประจําทางเชื่อมตอ สถานที่สำคัญ โรงเรียนสวนกุหลาบ ร้านกาแฟ f ...

เบอร์โทร0-2215-1515
31ท่าเรือข้ามฟาก แม่น้ำเจ้าพระยา ท่าเกียกกาย บริเวณปลายถนนทหาร เขตดุสิต จ.กรุงเทพ

ถนนทหาร เขตดุสิต,

www.otp.go.th/index.php/budget/3205-2011-05-30-02-16-34.html

การเดินทางเรือยนต์ข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา (ท่าปากเกร็ด-ท่าพระสมุทรเจดีย์) มีท่าเรือข้ามฟากในแม่น้ำเจ้าพระยาจากช่วงจังหวัดนนทบุรี-สมุทรปราการ มีทั้งหมด 32 ท่า สถานที่ใกล้เคียง โรงเลื่อยไม้ไทยองค์การ กรมราชองค์รักษ์ กองพลทหารปืนใหญ่ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี ...

เบอร์โทร0-2215-1515
30ท่าเรือข้ามฟาก แม่น้ำเจ้าพระยา ท่าวิบูลย์ศรี-ท่าพระสมุทรเจดีย์ ในตลาดวิบุลย์ศรี อ. เมือง จ. สมุทรปราการ

ตลาดวิบุลย์ศรี อ. เมือง,

www.otp.go.th/index.php/budget/3205-2011-05-30-02-16-34.html

การเดินทางเรือยนต์ข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา (ท่าปากเกร็ด-ท่าพระสมุทรเจดีย์) มีท่าเรือข้ามฟากในแม่น้ำเจ้าพระยาจากช่วงจังหวัดนนทบุรี-สมุทรปราการ มีทั้งหมด 32 ท่า สถานที่ใกล้เคียง ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ธนาคารกรุงเทพ ร้านอาหาร Rye bakery กองบริการ การท่าเรื ...

เบอร์โทร0-2215-1515
29ท่าเรือข้ามฝาก แม่น้ำเจ้าพระยา ท่าเภตรา-ท่าพระประแดง สุดถนนปู่ เจาสมิงพราย อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ

ถนนปู่เจาสมิงพราย อ. พระประแดง,

www.otp.go.th/index.php/budget/3205-2011-05-30-02-16-34.html

การเดินทางเรือยนต์ข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา (ท่าปากเกร็ด-ท่าพระสมุทรเจดีย์) มีท่าเรือข้ามฟากในแม่น้ำเจ้าพระยาจากช่วงจังหวัดนนทบุรี-สมุทรปราการ มีทั้งหมด 32 ท่า สถานที่ใกล้เคียง คลังสินค้าบริษัทวิริยา จำกัด บริษัท ยูไนเต็ต ฟราวมิส์ จำกัด บริษัท ปูนซีเม ...

เบอร์โทร0-2215-1515
28ท่าเรือข้ามฟาก แม่น้ำเจ้าพระยา ท่าบางนา-ท่ากำนันตี้ ต. บางน้ำผึ่ง อ. พระประแดง จ.สมุทรปราการ

ต. บางน้ำผึ่ง อ. พระประแดง,

www.otp.go.th/index.php/budget/3205-2011-05-30-02-16-34.html

การเดินทางเรือยนต์ข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา (ท่าปากเกร็ด-ท่าพระสมุทรเจดีย์) มีท่าเรือข้ามฟากในแม่น้ำเจ้าพระยาจากช่วงจังหวัดนนทบุรี-สมุทรปราการ มีทั้งหมด 32 ท่า สถานที่ใกล้เคียง บริษัท ดี เอส ซี จริญสุวรรณ จำกัด บริษัท โคมอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด โรงเรียน ...

เบอร์โทร0-2215-1515
27ท่าเรือข้ามฟาก แม่น้ำเจ้าพระยา ท่าวัดบางนานอก-ท่าวัดบงผึ่งนอก วัดบางน้ำผึ่งนอก อ. พระประแดง จ.สมุทรปราการ

วัดบางน้ำผึ่งนอก อ. พระประแดง,

www.otp.go.th/index.php/budget/3205-2011-05-30-02-16-34.html

การเดินทางเรือยนต์ข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา (ท่าปากเกร็ด-ท่าพระสมุทรเจดีย์) มีท่าเรือข้ามฟากในแม่น้ำเจ้าพระยาจากช่วงจังหวัดนนทบุรี-สมุทรปราการ มีทั้งหมด 32 ท่า สถานที่ใกล้เคียง โรงเรียน วัดบางนอก ร้านวันวานที่บางนา สรรพาวุธ ทันตกรรม โรงเรียนวัดบางนา ...

เบอร์โทร0-2215-1515
26ท่าเรือข้ามฟาก แม่น้ำเจ้าพระยา ท่าคลองเตย-ท่าทั่วไป ข้างวัดคลองเตยนอก เขตคลองเตย จ.กรุงเทพ

วัดคลองเตยนอก เขตคลองเตย,

www.otp.go.th/index.php/budget/3205-2011-05-30-02-16-34.html

ท่าเรือคลองเตย หรือ ท่าเรือกรุงเทพ เป็นท่าเรือสำคัญของกรุงเทพมหานคร อยู่ในความดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ย่านคลองเตย ในอนาคตมีโครงการจะทำเป็น Docklands[ต้องการอ้างอิง] เพื่อพัฒนาท่าเรือกรุงเทพทั้งหมด ที่มีภูมิประเท ...

เบอร์โทร0-2215-1515
25ท่าเรือข้ามฟาก แม่น้ำเจ้าพระยา ท่าสาธุประดิษฐ์-ท่าพระประแดง สุดสาธุประดิษฐ เขตยานนาวาก จ.กรุงเทพ

สาธุประดิษฐ เขตยานนาวาก,

www.otp.go.th/index.php/budget/3205-2011-05-30-02-16-34.html

การเดินทางเรือยนต์ข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา (ท่าปากเกร็ด-ท่าพระสมุทรเจดีย์) มีท่าเรือข้ามฟากในแม่น้ำเจ้าพระยาจากช่วงจังหวัดนนทบุรี-สมุทรปราการ มีทั้งหมด 32 ท่า สถานที่ใกล้เคียง ครัวเรือนแก้ว แคทเทริง สวนอาหารอีสานล้านนา Bank steak House ธนาคารกรุงไทย ...

เบอร์โทร0-2215-1515
24ท่าเรือข้ามฟาก แม่น้ำเจ้าพระยา ท่าสี่ตา-ท่าวัดเศวตฉัตร บริเวณซอยข้างองค์การสะพานปลา เขตบางรัก จ.กรุงเทพ

องค์การสะพานปลา เขตบางรัก,

www.otp.go.th/index.php/budget/3205-2011-05-30-02-16-34.html

การเดินทางเรือยนต์ข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา (ท่าปากเกร็ด-ท่าพระสมุทรเจดีย์) มีท่าเรือข้ามฟากในแม่น้ำเจ้าพระยาจากช่วงจังหวัดนนทบุรี-สมุทรปราการ มีทั้งหมด 32 ท่า สถานที่ใกล้เคียง โรงเรียนวัดบางนางเกรง กองบังคับการตำรวจ ท่าเรือเเก้วบริการ วัดบางนาเกรง ...

เบอร์โทร0-2215-1515
23ท่าเรือข้ามฟาก แม่น้ำเจ้าพระยา ท่าสาทร-ท่าตากสิน ข้างสะพานตากสิน ฝ่งพระนคร เขตบางรัก จ.กรุงเทพ

สะพานตากสิน ฝ่งพระนคร, ,

www.otp.go.th/index.php/budget/3205-2011-05-30-02-16-34.html

การเดินทางเรือยนต์ข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา (ท่าปากเกร็ด-ท่าพระสมุทรเจดีย์) มีท่าเรือข้ามฟากในแม่น้ำเจ้าพระยาจากช่วงจังหวัดนนทบุรี-สมุทรปราการ มีทั้งหมด 32 ท่า สถานที่ใกล้เคียง สะพานตากสิน สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศุภาคาร ช็อปปิ้งเว็นเตอร์ วัดย ...

เบอร์โทร0-2215-1515
22ท่าเรือข้ามฟาก แม่น้ำเจ้าพระยา ท่าสวนพลู-ท่าดูเม็กซ์ สุดซอยโรงแรมแชงกรีลา เขตบางรัก จ.กรุงเทพ

โรงแรมแชงกรีลา เขตบางรัก,

www.otp.go.th/index.php/budget/3205-2011-05-30-02-16-34.html

การเดินทางเรือยนต์ข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา (ท่าปากเกร็ด-ท่าพระสมุทรเจดีย์) มีท่าเรือข้ามฟากในแม่น้ำเจ้าพระยาจากช่วงจังหวัดนนทบุรี-สมุทรปราการ มีทั้งหมด 32 ท่า สถานที่ใกล้เคียง โรงพยาบาลเลิดสิน sirrocco sky bar โรงแรมแมนตาริน โอเรียนเต้ล กรุงเทพ บิว ...

เบอร์โทร0-2215-1515
21ท่าเรือข้ามฟาก แม่น้ำเจ้าพระยา ท่าโอเรียนเต็ล-ท่าวัดสุวรรณ สุดซอยโรงแรมโอเรียนเต็ลสุดซอยโรงแรมโอเรียนเต็ล เขตบางรัก จ.กรุงเทพ

รงแรมโอเรียนเต็ล เขตบางรัก,

www.otp.go.th/index.php/budget/3205-2011-05-30-02-16-34.html

การเดินทางเรือยนต์ข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา (ท่าปากเกร็ด-ท่าพระสมุทรเจดีย์) มีท่าเรือข้ามฟากในแม่น้ำเจ้าพระยาจากช่วงจังหวัดนนทบุรี-สมุทรปราการ มีทั้งหมด 32 ท่า สถานที่ใกล้เคียง เดอะ เวอร์รันต้า ศาลาริมน้ำ MB Riverside islamic Oriental pharmacy ...

เบอร์โทร0-2215-1515
20ท่าเรือข้ามฟาก แม่น้ำเจ้าพระยา ท่าสี่พระยา-ท่ารถไฟคลองสาน ข้างโรงแรมโซฟเทล เขตคลองสาน จ.กรุงเทพ

โรงแรมโซฟเทล เขตคลองสาน,

www.otp.go.th/index.php/budget/3205-2011-05-30-02-16-34.html

การเดินทางเรือยนต์ข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา (ท่าปากเกร็ด-ท่าพระสมุทรเจดีย์) มีท่าเรือข้ามฟากในแม่น้ำเจ้าพระยาจากช่วงจังหวัดนนทบุรี-สมุทรปราการ มีทั้งหมด 32 ท่า สถานที่ใกล้เคียง โรงแรมแมนตารินโอเรียนเต็ล วัดพระศรีมหาอุมาเทวี ไปรษณีย์กลาง บางรัก 24ศาลเ ...

เบอร์โทร0-2215-1515
19ท่าเรือข้ามฟาก แม่น้ำเจ้าพระยา ท่าสวัสดี-ท่าวัดทองธรรมชาติ ข้างวัดปทุมคงคา เขตสัมพันธวงศ์

วัดปทุมคงคา เขตสัมพันธวงศ์,

www.otp.go.th/index.php/budget/3205-2011-05-30-02-16-34.html

การเดินทางเรือยนต์ข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา (ท่าปากเกร็ด-ท่าพระสมุทรเจดีย์) มีท่าเรือข้ามฟากในแม่น้ำเจ้าพระยาจากช่วงจังหวัดนนทบุรี-สมุทรปราการ มีทั้งหมด 32 ท่า สถานที่ใกล้เคียง โรงเรียนช่างฝีมือในวัง พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ฝ่ายสนับสนุนพิเศษ สาย ...

เบอร์โทร0-2215-1515
18ท่าเรือข้ามฟาก แม่น้ำเจ้าพระยา ท่าราชวงศ์-ท่าดินแดง ปลายถนนทาดินแดง เขตคลองสาน จ.กรุงเทพ

ถนนทาดินแดง เขตคลองสาน,

www.otp.go.th/index.php/budget/3205-2011-05-30-02-16-34.html

การเดินทางเรือยนต์ข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา (ท่าปากเกร็ด-ท่าพระสมุทรเจดีย์) มีท่าเรือข้ามฟากในแม่น้ำเจ้าพระยาจากช่วงจังหวัดนนทบุรี-สมุทรปราการ มีทั้งหมด 32 ท่า สถานที่ใกล้เคียง ธนาคารสงเคาระห์ ธนาคารกรุงไทย โรงเรียน เผยอิง มัสยิดหลวงโกชา สายรถประ ...

เบอร์โทร0-2215-1515
17ท่าเรือข้ามฟาก แม่น้ำเจ้าพระยา ท่าอัษฎางค์-ท่าวัดกัลยามิตร บริเวณหน้าวัดกัลยาณมิตร เขตธนบุรี

วัดกัลยาณมิตร เขตธนบุรี,

www.otp.go.th/index.php/budget/3205-2011-05-30-02-16-34.html

การเดินทางเรือยนต์ข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา (ท่าปากเกร็ด-ท่าพระสมุทรเจดีย์) มีท่าเรือข้ามฟากในแม่น้ำเจ้าพระยาจากช่วงจังหวัดนนทบุรี-สมุทรปราการ มีทั้งหมด 32 ท่า สถานที่ใกล้เคียง โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร มาลุมมาตุ้ม นศรดา เรสซิเดนซ์ สายรถ ...

เบอร์โทร0-2215-1515
16ท่าเรือข้ามฟาก แม่น้ำเจ้าพระยา ท่าเตียน-ท่าวัดอรุณฯ บริเวณตลาดท่าเตียน เขตพระนคร

ตลาดท่าเตียน เขตพระนคร,

www.otp.go.th/index.php/budget/3205-2011-05-30-02-16-34.html

การเดินทางเรือยนต์ข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา (ท่าปากเกร็ด-ท่าพระสมุทรเจดีย์) มีท่าเรือข้ามฟากในแม่น้ำเจ้าพระยาจากช่วงจังหวัดนนทบุรี-สมุทรปราการ มีทั้งหมด 32 ท่า สถานที่ใกล้เคียง ท่าเรือด่วนเจ้าพระยา โชคอรุณ1 ท่าเตียนสโตรื ตลาดท่าเตียน ฮุงฮวดจัง ...

เบอร์โทร0-2215-1515
15ท่าเรือข้ามฟาก แม่น้ำเจ้าพระยา ท่าช้าง-ท่าวัดระฆัง วัดระฆัง เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพ

วัดระฆัง เขตบางกอกน้อย,

www.otp.go.th/index.php/budget/3205-2011-05-30-02-16-34.html

ท่าช้างวังหลวง หรือที่เรียกว่า ท่าพระ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นบริเวณประตูเมืองที่นำช้างซึ่งเลี้ยงไว้ในพระบรมมหาราชวัง หรือพระราชวังหลวง ลงอาบน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา จึงเรียกกันว่า "ท่าช้างวังหลวง" ต่อมาใน พ.ศ. 2351 พระบาทสมเด็จพระ ...

เบอร์โทร0-2215-1515
14ท่าเรือข้ามฟาก แม่น้ำเจ้าพระยา ท่าช้าง-ท่าวังหลัง ข้างสโมสรทหารเรือ เขตพระนคร จ.กรุงเทพ

ข างสโมสรทหารเรือ เขตพระนคร,

www.otp.go.th/index.php/budget/3205-2011-05-30-02-16-34.html

การเดินทางเรือยนต์ข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา (ท่าปากเกร็ด-ท่าพระสมุทรเจดีย์) มีท่าเรือข้ามฟากในแม่น้ำเจ้าพระยาจากช่วงจังหวัดนนทบุรี-สมุทรปราการ มีทั้งหมด 32 ท่า สายรถประจําทางทีผ่าน 1 25 32 44 47 82 91 203 ปอ.6 8 12 23 44 91 ท่าเรือข้ามฟาก แม่น้ำเจ้าพ ...

เบอร์โทร0-2215-1515
13ท่าเรือข้ามฟาก แม่น้ำเจ้าพระยา ท่าพระจันทร์เหนือ-ท่าวังหลัง ถนนข้างโรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ

ถนนข้างโรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย,

www.otp.go.th/index.php/budget/3205-2011-05-30-02-16-34.html

การเดินทางเรือยนต์ข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา (ท่าปากเกร็ด-ท่าพระสมุทรเจดีย์) มีท่าเรือข้ามฟากในแม่น้ำเจ้าพระยาจากช่วงจังหวัดนนทบุรี-สมุทรปราการ มีทั้งหมด 32 ท่า สถานที่ใกล้เคียง ATMธนาคารกรุงไทย วังหลังพลาซ่า เภสัชสิทธิพร ชวนอร่อย สายรถประจําทางทีผ ...

เบอร์โทร0-2215-1515