19ท่าเรือข้ามฟาก แม่น้ำเจ้าพระยา ท่าสวัสดี-ท่าวัดทองธรรมชาติ ข้างวัดปทุมคงคา เขตสัมพันธวงศ์

  • 19ท่าเรือข้ามฟาก แม่น้ำเจ้าพระยา ท่าสวัสดี-ท่าวัดทองธรรมชาติ ข้างวัดปทุมคงคา เขตสัมพันธวงศ์
การเดินทางเรือยนต์ข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา (ท่าปากเกร็ด-ท่าพระสมุทรเจดีย์) มีท่าเรือข้ามฟากในแม่น้ำเจ้าพระยาจากช่วงจังหวัดนนทบุรี-สมุทรปราการ มีทั้งหมด 32 ท่า

สถานที่ใกล้เคียง
โรงเรียนช่างฝีมือในวัง
พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
ฝ่ายสนับสนุนพิเศษ


สายรถประจําทางทีผ่าน
ไมมีรถประจําทางเชื่อมตอ

ท่าเรือข้ามฟาก แม่น้ำเจ้าพระยามีดังนี้
ท่าปากเกร็ด-ท่าวัดเตย
ท่าเทศบาลปากเกร็ด-ท่าวัชรีวงศ์
ท่าเทศบาลนนทบุรี-ท่าเทศบาลบางศรีเมือง
ท่าวัดเขมาฯ-ท่าพะยอม
ท่าวัดเขมาฯ-ท่าวัดค้างคาว
ท่าพายัพ-ท่าวัดอาวุธ
ท่าเทเวศร์-ท่าวัดบวรมงคล
ท่าเทเวศร์-ท่าวัดคฤหบดี
ท่าบางลำพู-ท่าวัดดาวดึงษ์
ท่าพระปิ่นเกล้า
ท่าพระจันทร์เหนือ-ท่าพระปิ่นเกล้า
ท่าพระจันทร์เหนือ-ท่ารถไฟ
ท่าพระจันทร์เหนือ-ท่าวังหลัง
ท่าช้าง-ท่าวังหลัง
ท่าช้าง-ท่าวัดระฆัง
ท่าเตียน-ท่าวัดอรุณฯ
ท่าอัษฎางค์-ท่าวัดกัลยามิตร
ท่าสวัสดี-ท่าวัดทองธรรมชาติ
ท่าโอเรียนเต็ล-ท่าวัดสุวรรณ
ท่าสวนพลู-ท่าดูเม็กซ์
ท่าสาทร-ทาตากสิน
ท่าสี่ตา-ท่าวัดเศวตฉัตร
ท่าสาธุประดิษฐ์-ท่าพระประแดง
ท่าคลองเตย-ท่าทั่วไป
ท่าวัดบางนานอก-ท่าวัดบงผึ่งนอก
ท่าบางนา-ท่ากำนันตี้
ท่าเภตรา-ท่าพระประแดง
ท่าวิบูลย์ศรี-ท่าพระสมุทรเจดีย์
ที่อยู่
วัดปทุมคงคา เขตสัมพันธวงศ์, , , กรุงเทพมหานคร,
เบอร์โทร
0-2215-1515
ราคา
0.00
วันและเวลาเปิด-ปิด
จ. - ศ. 06.00-19.00 น