27ท่าเรือข้ามฟาก แม่น้ำเจ้าพระยา ท่าวัดบางนานอก-ท่าวัดบงผึ่งนอก วัดบางน้ำผึ่งนอก อ. พระประแดง จ.สมุทรปราการ

  • 27ท่าเรือข้ามฟาก แม่น้ำเจ้าพระยา  ท่าวัดบางนานอก-ท่าวัดบงผึ่งนอก วัดบางน้ำผึ่งนอก อ. พระประแดง จ.สมุทรปราการ
การเดินทางเรือยนต์ข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา (ท่าปากเกร็ด-ท่าพระสมุทรเจดีย์) มีท่าเรือข้ามฟากในแม่น้ำเจ้าพระยาจากช่วงจังหวัดนนทบุรี-สมุทรปราการ มีทั้งหมด 32 ท่า

สถานที่ใกล้เคียง
โรงเรียน วัดบางนอก
ร้านวันวานที่บางนา
สรรพาวุธ ทันตกรรม
โรงเรียนวัดบางนาใน

สายรถประจําทางทีผ่าน
รถประจําทางพระประแดง-บางแกว

ท่าเรือข้ามฟาก แม่น้ำเจ้าพระยามีดังนี้
ท่าปากเกร็ด-ท่าวัดเตย
ท่าเทศบาลปากเกร็ด-ท่าวัชรีวงศ์
ท่าเทศบาลนนทบุรี-ท่าเทศบาลบางศรีเมือง
ท่าวัดเขมาฯ-ท่าพะยอม
ท่าวัดเขมาฯ-ท่าวัดค้างคาว
ท่าพายัพ-ท่าวัดอาวุธ
ท่าเทเวศร์-ท่าวัดบวรมงคล
ท่าเทเวศร์-ท่าวัดคฤหบดี
ท่าบางลำพู-ท่าวัดดาวดึงษ์
ท่าพระปิ่นเกล้า
ท่าพระจันทร์เหนือ-ท่าพระปิ่นเกล้า
ท่าพระจันทร์เหนือ-ท่ารถไฟ
ท่าพระจันทร์เหนือ-ท่าวังหลัง
ท่าช้าง-ท่าวังหลัง
ท่าช้าง-ท่าวัดระฆัง
ท่าเตียน-ท่าวัดอรุณฯ
ท่าอัษฎางค์-ท่าวัดกัลยามิตร
ท่าราชวงศ์-ท่าดินแดง
ท่าสวัสดี-ท่าวัดทองธรรมชาติ
ท่าสี่พระยา-ท่ารถไฟคลองสาน
ท่าโอเรียนเต็ล-ท่าวัดสุวรรณ
ท่าสวนพลู-ท่าดูเม็กซ์
ท่าสาทร-ทาตากสิน
ท่าสี่ตา-ท่าวัดเศวตฉัตร
ท่าสาธุประดิษฐ์-ท่าพระประแดง
ท่าคลองเตย-ท่าทั่วไป
ท่าวัดบางนานอก-ท่าวัดบงผึ่งนอก
ท่าบางนา-ท่ากำนันตี้
ท่าเภตรา-ท่าพระประแดง
ท่าวิบูลย์ศรี-ท่าพระสมุทรเจดีย์
ท่าเกียกกาย
ท่าอัษฎางค์-ท่าวัดกุฎีจีน
ที่อยู่
วัดบางน้ำผึ่งนอก อ. พระประแดง, , , สมุทรปราการ,
เบอร์โทร
0-2215-1515
ราคา
0.00
วันและเวลาเปิด-ปิด
จ. - ศ. 06.00-19.00 น