20 เรือด่วนพิเศษ ธงส้ม ท่าน้ำสาทร(ตากสิน) ถนนกรุงธนบุรี บริเวณสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

  • 20 เรือด่วนพิเศษ ธงส้ม ท่าน้ำสาทร(ตากสิน) ถนนกรุงธนบุรี บริเวณสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สถานทีั่ใกล้เคียง
- BTS สายสีลม
- วัดยานนาวา
- เจ้าพระยา ทาวเวอร์
- CHI, The Spa at Shangri-La Hotel, Bangkok
- อาคารกรุงเทพวิง
- Green-Mango Bangkok Touren

รายชื่อท่าน้ำอื่นๆ ในท่าเรือด่วนพิเศษธงส้ม
- 01 ท่าน้ำนนทบุรี
- 02 ท่าน้ำพระราม 5
- 03 ท่าน้ำวัดเขียน
- 04 ท่าน้ำพระราม 7
- 05 ท่าน้ำบางโพ
- 06 ท่าน้ำเกียกกาย
- 07 ท่าน้ำพายัพ
- 08 ท่าน้ำสะพานกรุงธน
- 09 ท่าน้ำเทเวศน์
- 10 ท่าน้ำพระอาทิตย์
- 11 ท่าน้ำพระปิ่นเกล้า
- 12 ท่าน้ำวังหลัง(พรานนก)
- 13 ท่าน้ำท่าช้าง
- 14 ท่าน้ำท่าเตียน
- 15 ท่าน้ำสะพานพุทธ
- 16 ท่าน้ำราชวงศ์
- 17 ท่าน้ำกรมเจ้าท่า
- 18 ท่าน้ำสี่พระยา
- 19 ท่าน้ำโอเรียลเต็ล
- 20 ท่าน้ำสาทร(ตากสิน)
- 21 ท่าน้ำวรวรรยาวาส
- 22 ท่าน้ำวัดราชสิงขร
ที่อยู่
ถนน กรุงธนบุรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร, , , ,
ราคา
0.00
วันและเวลาเปิด-ปิด
ทุกวัน 06.00-19.00 น.