สมาชิก/เข้าระบบ

13 ท่าเรือด่วนพิเศษธงเขียว ท่าน้ำสาทร (ตากสิน) บริเวณปลายถนนสาทร

ถนนกรุงธนบุรี แขวงยานนาวา, ,

www.chaophrayaexpressboat.com/th/services/

ท่าสาทร หรือ ท่าสะพานตากสิน เป็นท่าน้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก หรือฝั่งพระนคร ใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน บริเวณปลายถนนสาทรและปากคลองสาทรทั้งสองฝั่ง ในพื้นที่แขวงสีลม เขตบางรัก และแขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร การเดินทางมายังท่าน้ำราษฎร์บ ...

12 ท่าเรือด่วนพิเศษธงเขียว น3 ท่าน้ำสี่พระยา บริเวณซอยเจริญกรุง 39

ซอยเจริญกรุง 39 แขวง บางรัก, , , 10500

www.chaophrayaexpressboat.com/th/services/

ซอยเจริญกรุง 39 แขวง บางรัก เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 การเดินทางมายังท่าน้ำสี่พระยา • รถประจำทาง 10 สาย - 36, 93, 1, 16, 35, 75, ปอ.36, ปอพ.3,6,16 สถานที่ใกล้เคียง - อาคารเกียรตินาคิน - เทกไกวส์ (ไทยแลนด์) - วู้ดแวนด์ อินน์ รายชื่อท่าน้ำอ ...

11 ท่าเรือด่วนพิเศษธงเขียว น5 ท่าน้ำราชวงศ์ บริเวณถนนทรงวาด

ถนน ทรงวาด แขวง สัมพันธวงศ์, ,

www.chaophrayaexpressboat.com/th/services/

ถนน ทรงวาด แขวง สัมพันธวงศ์ เขต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 การเดินทางมายังท่าน้ำราชวงศ์ • รถประจำทาง 1 สาย - 204 สถานที่ใกล้เคียง - โรงเรียนเผยอิง - มัสยิดหลวงโกชา - ศูนย์ขายของส่งสำเพ็ง - วัดจักรสรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร - วัดกุศลสมาคร ...

10 ท่าเรือด่วนพิเศษธงเขียว น9 ท่าน้ำท่าช้าง ตั้งอยู่บริเวณสุดถนนหน้าพระลาน

ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง, ,

www.chaophrayaexpressboat.com/th/services/

ท่าช้างวังหลวง เป็นท่าเรือริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งอยู่บริเวณสุดถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร การเดินทางมายังท่าน้ำท่าช้าง • รถประจำทาง ถนนมหาราช หน้าราชนาวีสโมสร 13 สาย - 1, 25, 32, 44, 47, 53, 64, 82, 91, 123, 508, ...

09 ท่าเรือด่วนพิเศษธงเขียว น10 ท่าน้ำวังหลัง (พรานนก) บริเวณถนนวังหลัง

ถนน วังหลัง แขวง ศิริราช, เขต บางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร, 10700

www.chaophrayaexpressboat.com/th/services/

ถนน วังหลัง แขวง ศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 การเดินทางมายังท่าน้ำท่าวังหลัง (พรานนก) • รถประจำทาง ○ ถนนอรุณอมรินทร์ 10 สาย - 19, 57, 81, ปอ.91, 146, TFEX, 149, ปอ.157, ปอ.177 ○ รถตุ๊กตุ๊กสองแถว - ท่าน้ำศิริราช-พาณิชย์ธน - วัดดงมูล ...

08 ท่าเรือด่วนพิเศษธงเขียว น12 ท่าน้ำพระปิ่นเกล้า บริเวณวัดดาวดึงษาราม

แขวง บางยี่ขัน, , , 10700

www.chaophrayaexpressboat.com/th/services/

แขวง บางยี่ขัน เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 การเดินทางมายังท่าน้ำพระปิ่นเกล้า • รถประจำทาง ○ ฝั่งธนบุรี ด้านเหนือ 19 สาย - 57, 81, 127, 203, 19, 30, 42, 68, 79, 80, 91, 123, ปอ.3, 7, 9, 11, 17, 68, 91 สถานที่ใกล้เคียง - วัดดาวดึงษาราม - มหาว ...

07 ท่าเรือด่วนพิเศษธงเขียว น15 ท่าน้ำเทเวศน์ บริเวณถนนกรุงเกษม

ถนน กรุงเกษม แขวง วัดสามพระยา, , , 10200

www.chaophrayaexpressboat.com/th/services/

ถนน กรุงเกษม แขวง วัดสามพระยา เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 การเดินทางมายังท่าน้ำเทเวศน์ • รถประจำทาง 17 สาย - 3, 9, 16, 19, 30, 32, 33, 43, 49, 53, 65, ป23, ปอ.3, 3, 17, ปอพ.8 สถานที่ใกล้เคียง - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ - พิพิธภัณฑ์สักทอง วัดเทวราช ...

06 ท่าเรือด่วนพิเศษธงเขียว น16 ท่าน้ำสะพานกรุงธน  (ซังฮี้)บริเวณใกล้สะพานกรุงธน (ซังฮี้)

ถนนราชวิถี แขวง บางพลัด, , , 10700

www.chaophrayaexpressboat.com/th/services/

ถนนราชวิถี แขวง บางพลัด เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 สถานที่ใกล้เคียง - วัดเทพนารี - วัคภคินีนาถวรวิหาร - โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์ - วัดสิงห์ - วัดเทพากร - วัดเปาโรหิตย์ - โรงเรียนพิมลวิทย์ - วัดใหม่เทพนิมิตร รายชื่อท่าน้ำอื่นๆ ในท่าเรือด่ ...

05 ท่าเรือด่วนพิเศษธงเขียว น24 ท่าน้ำพระราม 7 บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ใต้สะพานพระราม 7

ถนน จรัญสนิทวงศ์ ตำบล บางกรวย, , , 11130

www.chaophrayaexpressboat.com/th/services/

ตั้งอยู่บริเวณถนน จรัญสนิทวงศ์ ใต้สะพานพระราม 7 ตำบล บางกรวย อำเภอ บางกรวย นนทบุรี 11130 การเดินทางมายังท่าน้ำพระราม 7 • รถประจำทาง ○ ฝั่งธนบุรี 7 สาย - 18, 110, 203, 15, 25ก, ปอ.18, ป25 สถานที่ใกล้เคียง - โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร - วัดวิมุตยา ...

04 ท่าเรือด่วนพิเศษธงเขียว น30 ท่าน้ำนนทบุรี ตั้งอยู่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่าและหอนาฬิกาจังหวัดนนทบุรี

ถนนประชาราษฎร์, ,

www.chaophrayaexpressboat.com/th/services/

ท่าน้ำนนทบุรี หรือ ท่าน้ำนนท์ หรือ ท่าน้ำพิบูลสงคราม 3 เป็นท่าน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาหลายท่าใกล้เคียงกัน ตั้งอยู่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่าและหอนาฬิกาจังหวัดนนทบุรี ถนนประชาราษฎร์ เขตเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี การเดินทางมายังท่าน้ำนนทบ ...

03 ท่าเรือด่วนพิเศษธงเขียว น31 ท่าน้ำกระทรวงพาณิชย์ บริเวณถนน นนทบุรี

ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ, , , 11000

www.chaophrayaexpressboat.com/th/services/

ถนนนนทบุรี อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 การเดินทางมายังท่าน้ำกระทรวงพาณิชย์ • รถประจำทาง 3 สาย - 12, 69, 191 สถานที่ใกล้เคียง - สำนักงานกลางชั่งตวงวัด - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์ - กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ...

02 ท่าเรือด่วนพิเศษธงเขียว น32 ท่าน้ำวัดกลางเกร็ดบริเวณซอยสุขาประชาสรรค์ 1

ซอยสุขาประชาสรรค์ 1 ภูมิเวท, , , 11120

www.chaophrayaexpressboat.com/th/services/

ซอยสุขาประชาสรรค์ 1 ภูมิเวท อำเภอ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 การเดินทางมายังท่าน้ำวังกลางเกร็ด • รถประจำทาง 8 สาย - 32, 51, 52, 104, 150, 356, ปอพ.1, 16 สถานที่ใกล้เคียง - วัดกลางเกร็ด - โรงเรียนวัดกลางเกร็ด - มูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบ้านภูมิเวท ...

01 ท่าเรือด่วนพิเศษธงเขียว น33 ท่าน้ำปากเกร็ดบริเวณด้านล่างสะพานพระราม 4

ถนนแจ้งวัฒนะ, ,

www.chaophrayaexpressboat.com/th/services/

ท่าเรือปากเกร็ด หรือ ท่าน้ำแจ้งวัฒนะ หรือ ท่าน้ำสะพานพระราม 4 เป็นท่าน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาหลายท่าใกล้เคียงกัน บริเวณด้านล่างสะพานพระราม 4 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี การเดินทางมายังท่าน้ำปากเกร็ด • รถประจำทาง ○ ถนนแจ้งวัฒนะ ใต้สะ ...