สมาชิก/เข้าระบบ

34 เรือประจำทาง (ไม่มีธง) ต3 ท่าน้ำวัดราชสิงขร ซอยเจริญกรุง 74

ซอยเจริญกรุง 74 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

สถานที่ใกล้เคียง - Asiatique Ferris Wheel - เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ - Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside - สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลแขวงพระนครใต้ - The Chilli Bangkok Hotel - World Food Center Co.,Ltd. - หลงจู เกสต์เฮาส์ รายชื่อท่าน้ำอื ...

33 เรือประจำทาง (ไม่มีธง) ต2 ท่าน้ำวัดวรจรรยาวาส ซอยเจริญกรุง 72

ซอย เจริญกรุง แขวง วัดพระยาไกร เขต บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

สถานที่ใกล้เคียง - ศาลแขวงพระนครใต้ - โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ กรุงเทพ - บริษัท นารายณ์อินเตอร์เทรด จำกัด - โรงเรียนมูลนิธิสตรีไทยมุสลิม - สำนักงานอัยการกองคดีแขวงพระนครใต้ - The River Club รายชื่อท่าน้ำอื่นๆ ในท่าเรือประจำทาง (ไม่มีธง) - 01 ...

32 เรือประจำทาง (ไม่มีธง) ต1 ท่าน้ำวัดเศวตฉัตร บริเวณถนนเจริญนคร

แขวง บางลำภูล่าง เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 ไทย

สถานที่ใกล้เคียง - วัดเศวตฉัตร วรวิหาร - สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี - โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง - ศูนย์บริขารธุดงค์ สาขาหน้าวัดเศวตฉัตร - โรงแรมเวนีส - มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป รายชื่อท่าน้ำอื่นๆ ในท่าเรือประจำทาง (ไม่มีธง) - 01 ...

31 เรือประจำทาง (ไม่มีธง) ท่าน้ำสาทร(ตากสิน) ถนนกรุงธนบุรี บริเวณสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ถนน กรุงธนบุรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร

สถานทีั่ใกล้เคียง - BTS สายสีลม - วัดยานนาวา - เจ้าพระยา ทาวเวอร์ - CHI, The Spa at Shangri-La Hotel, Bangkok - อาคารกรุงเทพวิง - Green-Mango Bangkok Touren รายชื่อท่าน้ำอื่นๆ ในท่าเรือประจำทาง (ไม่มีธง) - 01 ท่าน้ำนนทบุรี - 02 ท่าน้ำพิบูลสงครา ...

30 เรือประจำทาง (ไม่มีธง) น1 ท่าน้ำโอเรียลเต็ล ซอยเจริญกรุง 40

ซอยเจริญกรุง 40 (บูรพา) แขวง บางรัก เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

สถานที่ใกล้เคียง - โรงแรม แมนดาริน โอเรียลเต็ล กรุงเทพ - Sirocco - Sky Bar - โรงเรียนอัสสัมชัญ - อาคาร เจมส์ ทาวเวอร์ - คาทอลิกมิสชั่นออฟบางกอก - สถานทูตฝรั่งเศส รายชื่อท่าน้ำอื่นๆ ในท่าเรือประจำทาง (ไม่มีธง) - 01 ท่าน้ำนนทบุรี - 02 ท่าน้ำพิบู ...

29 เรือประจำทาง (ไม่มีธง) น2 ท่าน้ำวัดม่วงแค

แขวง บางรัก เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ไทย

สถานที่ใกล้เคียง - ไปรษณีย์กลาง บางรัก - Old Customs House - CAT Tower บางรัก - Grand postal building - โรงเรียนวัดม่วงแค - รีช คอมมูนิเคชั่นส์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) รายชื่อท่าน้ำอื่นๆ ในท่าเรือประจำทาง (ไม่มีธง) - 01 ท่าน้ำนนทบุรี - 02 ท่าน้ ...

28 เรือประจำทาง (ไม่มีธง) น3 ท่าน้ำสี่พระยา บริเวณซอยเจริญกรุง 30

แขวง บางรัก เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

สถานที่ใกล้เคียง -Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers -ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ -Grand Pearl Cruises -อาคารเกียรตินาคิน -แกลเลอรี่ คาเฟ่ รายชื่อท่าน้ำอื่นๆ ในท่าเรือประจำทาง (ไม่มีธง) - 01 ท่าน้ำนนทบุรี - 02 ท่าน้ำพิบูลสงคราม2 - 03 ท่าน้ำวัดเขียน ...

27 เรือประจำทาง (ไม่มีธง) น4 ท่าน้ำกรมการขนส่งทางน้ำ (กรมเจ้าท่า)

แขวง ตลาดน้อย เขต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

สถานที่ใกล้เคียง -กรมขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี -ศาลเจ้าโรงเกือก -วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา -Money Gram -โรงเรียนกุหลาบวิทยา -วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์) รายชื่อท่าน้ำอื่นๆ ในท่าเรือประจำทาง (ไม่มีธง) - 01 ท่าน้ำนนทบุรี - 02 ท่าน้ำพิบูลสงคราม2 ...

26 เรือประจำทาง (ไม่มีธง) น5 ท่าน้ำราชวงศ์ บริเวณถนนราชวงศ์

ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

สถานที่ใกล้เคียง -โรงเรียนเผยอิง -ศูนย์ขายส่งสำเพ็ง -ทรงวาดค้าส่ง -มัสยิดหลวงโกชา รายชื่อท่าน้ำอื่นๆ ในท่าเรือประจำทาง (ไม่มีธง) - 01 ท่าน้ำนนทบุรี - 02 ท่าน้ำพิบูลสงคราม2 - 03 ท่าน้ำวัดเขียน - 04 ท่าน้ำวัดตึก - 05 ท่าน้ำวัดเขมา - 06 ท่าน้ำพิ ...

25 เรือประจำทาง (ไม่มีธง) น6 ท่าน้ำสะพานพุทธ บริเวณถนนสะพานพุทธ

ถนนสะพานพุทธ กรุงเทพมหานคร

สถานที่ใกล้เคียง -ตลาดกลางคืนสะพานพุทธ -วัดราชบูรณะราชวรวิหาร (วัดเลียบ) -โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รายชื่อท่าน้ำอื่นๆ ในท่าเรือประจำทาง (ไม่มีธง) - 01 ท่าน้ำนนทบุรี - 02 ท่าน้ำพิบูลสงคราม2 - 03 ท่าน้ำวัดเขียน - 04 ท่าน้ำวัดตึก - 05 ท่าน้ำวัดเข ...

24 เรือประจำทาง (ไม่มีธง) น7 ท่าน้ำราชินี อยู่บริเวณถนนมหาราช

ถนน มหาราช แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

สถานที่ใกล้เคียง - โรงเรียนราชินี - สโมรสรข้าราชการตำรวจ - สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง - สโมรสรข้าราชการตำรวจ - สถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิง สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก - วังจักรพงศ์ - วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ รายชื่อท่าน้ำอื่นๆ ในท่าเรือป ...

23 เรือประจำทาง (ไม่มีธง) น8 ท่าน้ำท่าเตียน อยู่บริเวณซอยท้ายวัง

ซอย ท้ายวัง ถนน มหาราช แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

สถานที่ใกล้เคียง -โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ -สวนนาคราภิรมย์ -กรมสวัสดิการทหารเรือ -ป้อมภูผาสุทัศน์ -วัดโพธิ์ -ตลาดท่าเตียน รายชื่อท่าน้ำอื่นๆ ในท่าเรือประจำทาง (ไม่มีธง) - 01 ท่าน้ำนนทบุรี - 02 ท่าน้ำพิบูลสงคราม2 - 03 ท่าน้ำวัดเขียน - 04 ท่า ...

22 เรือประจำทาง (ไม่มีธง) น9 ท่าน้ำท่าช้าง อยู่บริเวณถนนหน้าพระลาน

แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

สถานที่ใกล้เคียง - พระบรมมหาราชวัง - วัดพระศรีรัตนศาสดาราม - สนามหลวง - โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ - กระทรงกลาโหม - หอสมุดสาขาวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร รายชื่อท่าน้ำอื่นๆ ในท่าเรือประจำทาง (ไม่มีธง) - 01 ท่าน้ำนนทบุรี - 02 ท่ ...

21 เรือประจำทาง (ไม่มีธง) น10 ท่าน้ำวังหลัง(พรานนก) อยู่บริเวณถนนวังหลัง

แขวง ศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

สถานที่ใกล้เคียง -โรงพยาบาลศิริราช -ร้านชวนอร่อย -วังหลัง พลาซ่า รายชื่อท่าน้ำอื่นๆ ในท่าเรือประจำทาง (ไม่มีธง) - 01 ท่าน้ำนนทบุรี - 02 ท่าน้ำพิบูลสงคราม2 - 03 ท่าน้ำวัดเขียน - 04 ท่าน้ำวัดตึก - 05 ท่าน้ำวัดเขมา - 06 ท่าน้ำพิบูลสงคราม1 - 07 ท ...

20 เรือประจำทาง (ไม่มีธง) น11 ท่าน้ำท่ารถไฟ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

ถ.ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

สถานที่ใกล้เคียง - พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน - สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา - โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ - พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช - สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย - พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช - การไฟฟ้านครหลวง สถานีย่อยโรงพยาบาลศิริราช - พิ ...

19 เรือประจำทาง (ไม่มีธง) น12 ท่าน้ำพระปิ่นเกล้า อยู่บริเวณซอยจึงเจริญพาณิชย์

แขวง บางยี่ขัน เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

สถานที่ใกล้เคียง -คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล -สวนอาหารจวนทอง -Atthataya Resort & Homestay Co.,Ltd รายชื่อท่าน้ำอื่นๆ ในท่าเรือประจำทาง (ไม่มีธง) - 01 ท่าน้ำนนทบุรี - 02 ท่าน้ำพิบูลสงคราม2 - 03 ท่าน้ำวัดเขียน - 04 ท่าน้ำวัดตึก - 05 ท่าน้ำวั ...

18 เรือประจำทาง (ไม่มีธง) น13 ท่าน้ำพระอาทิตย์ บริเวณถนนพระอาทิตย์

แขวง ชนะสงคราม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

สถานที่ใกล้เคียง - Baan Chao Praya - Navalai River Resort - พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ - Villa Cha-Cha Phraathit - องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) รายชื่อท่าน้ำอื่นๆ ในท่าเรือประจำทาง (ไม่มีธง) - 01 ท่าน้ำนนทบุรี - 0 ...

17 เรือประจำทาง (ไม่มีธง) น14 ท่าน้ำพระราม 8 ถนนสามเสน บริเวณซอยสามเสน 5

แขวง วัดสามพระยา เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10300 ไทย

สถานที่ใกล้เคียง - ร้านอาหาร กินลม ชมสะพาน - ตำหนักวังบางขุนพรหม - วัดสามพระยา - วัดอินทรวิหาร - โรงพิมพ์ธนบัตร รายชื่อท่าน้ำอื่นๆ ในท่าเรือประจำทาง (ไม่มีธง) - 01 ท่าน้ำนนทบุรี - 02 ท่าน้ำพิบูลสงคราม2 - 03 ท่าน้ำวัดเขียน - 04 ท่าน้ำวัดตึก - ...

16 เรือประจำทาง (ไม่มีธง) น15 ท่าน้ำเทเวศน์ อยู่บริเวณถนนกรุงเกษม

ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

สถานที่ใกล้เคียง - วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร - กรมส่งเสริมสหกรณ์ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - หอสมุดแห่งชาติ - วัดนรนาถสุนทริการาม - ตลาดเทวราช - พิพิธภัณฑ์สักทอง - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รายชื่อท่าน้ำอื่นๆ ในท่าเรือประจำทาง (ไม่มีธง) - 01 ท ...

15 เรือประจำทาง (ไม่มีธง) น16 ท่าน้ำสะพานกรุงธน( ซังฮี้)

ถนน ราชวิถี แขวง บางยี่ขัน เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

สถานที่ใกล้เคียง - ร้านอาหาร วอเตอร์ฟร้อนท์ - ร้านอาหาร ริเวอร์บาร์ - อี ฟอร์ แอล อินเตอร์เนชั่นแนล - ร้านอาหาร พรนมสด โจ๊ก 7 ดาว รายชื่อท่าน้ำอื่นๆ ในท่าเรือประจำทาง (ไม่มีธง) - 01 ท่าน้ำนนทบุรี - 02 ท่าน้ำพิบูลสงคราม2 - 03 ท่าน้ำวัดเขียน - 04 ...