01 เรือประจำทาง (ไม่มีธง) น30 ท่าน้ำนนทบุรี ตั้งอยู่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่าและหอนาฬิกาจังหวัดนนทบุรี

  • 01 เรือประจำทาง (ไม่มีธง) น30 ท่าน้ำนนทบุรี ตั้งอยู่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่าและหอนาฬิกาจังหวัดนนทบุรี
ท่าน้ำนนทบุรี หรือ ท่าน้ำนนท์ หรือ ท่าน้ำพิบูลสงคราม 3 เป็นท่าน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาหลายท่าใกล้เคียงกัน ตั้งอยู่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่าและหอนาฬิกาจังหวัดนนทบุรี ถนนประชาราษฎร์ เขตเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ใกล้เคียง
- ท่าน้ำนนทบุรี
- ตลาดนนท์
- ศาลากลางหลังเก่า
- เขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา
- กรมราชทัณฑ์
- ศาลเจ้าพ่อปึงเถ่ากงม่าเจ้าแม่ทับทิม

รายชื่อท่าน้ำอื่นๆ ในท่าเรือประจำทาง (ไม่มีธง)
- 01 ท่าน้ำนนทบุรี
- 02 ท่าน้ำพิบูลสงคราม2
- 03 ท่าน้ำวัดเขียน
- 04 ท่าน้ำวัดตึก
- 05 ท่าน้ำวัดเขมา
- 06 ท่าน้ำพิบูลสงคราม1
- 07 ท่าน้ำพระราม7
- 08 ท่าน้ำวัดสร้อยทอง
- 09 ท่าน้ำบางโพ
- 10 ท่าน้ำเกียกกาย
- 11 ท่าน้ำเขียวไข่กา
- 12 ท่าน้ำกรมชลประทาน
- 13 ท่าน้ำพายัพ
- 14 ท่าน้ำวัดเทพนารี
- 15 ท่าน้ำสะพานกรุงธน( ซังฮี้)
- 16 ท่าน้ำเทเวศน์
- 17 ท่าน้ำพระราม8
- 18 ท่าน้ำพระอาทิตย์
- 19 ท่าน้ำพระปิ่นเกล้า
- 20 ท่าน้ำท่ารถไฟ
- 21 ท่าน้ำวังหลัง(พรานนก)
- 22 ท่าน้ำท่าช้าง
- 23 ท่าน้ำท่าเตียน
- 24 ท่าน้ำราชินี
- 25 ท่าน้ำสะพานพุทธ
- 26 ท่าน้ำราชวงศ์
- 27 ท่าน้ำกรมการขนส่งทางน้ำ (กรมเจ้าท่า)
- 28 ท่าน้ำสี่พระยา
- 29 ท่าน้ำวัดม่วงแค
- 30 ท่าน้ำโอเรียลเต็ล
- 31 ท่าน้ำสาทร(ตากสิน)
- 32 ท่าน้ำวัดเศวตฉัตร
- 33 ท่าน้ำวัดวรจรรยาวาส
- 34 ท่าน้ำวัดราชสิงขร
ที่อยู่
ตำบล สวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000, , , ,
ราคา
0.00
วันและเวลาเปิด-ปิด
จ.- ศ. (เช้า) 06.45 - 07.30 น., (เย็น) 16.00 - 16.30 น.