สมาชิก/เข้าระบบ

A8 สถานีรถไฟฟ้า Airport Rail Link สถานีพญาไท บริเวณด้านทิศใต้ของสี่แยกพญาไท

แขวงถนนพญาไท, ,

www.srtet.co.th/index.php/th/

ด้านทิศใต้ของสี่แยกพญาไท (จุดบรรจบถนนพญาไท และถนนศรีอยุธยา) โดยตัวสถานีอยู่คร่อมจุดตัดทางรถไฟสายตะวันออกและอยู่ใต้เส้นทางรถไฟฟ้าเชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในพื้นที่แขวงทุ่งพญาไท และแขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในการเดินทางไปยังสถานีพญาไทโด ...

A7 สถานีรถไฟฟ้า Airport Rail Link สถานีราชปรารภ บริเวณจุดตัดถนนราชปรารภ คร่อมเหนือสามแยกนิคมมักกะสัน

แขวงมักกะสัน, ,

www.srtet.co.th/index.php/th/

อยู่บนแนวเส้นทางรถไฟทางไกลสายตะวันออก บริเวณจุดตัดถนนราชปรารภ คร่อมเหนือสามแยกนิคมมักกะสัน (จุดบรรจบถนนราชปรารภและถนนนิคมมักกะสันเลียบทางรถไฟ) ห่างจากสี่แยกมักกะสัน (จุดบรรจบถนนราชปรารภ ถนนศรีอยุธยาและถนนจตุรทิศ) มาทางทิศใต้ประมาณ 100 เมตร และห่างจากสี่แย ...

A6 สถานีรถไฟฟ้า Airport Rail Link สถานีมักกะสัน บริเวณจุดตัดถนนกำแพงเพชร 7 กับถนนรัชดาภิเษก

แขวงมักกะสัน, ,

www.srtet.co.th/index.php/th/

บนแนวเส้นทางรถไฟทางไกลสายตะวันออก ถัดจากสถานีรถไฟมักกะสันเดิมและสถานีราชปรารภ บริเวณจุดตัดถนนกำแพงเพชร 7 กับถนนรัชดาภิเษก (อโศก-ดินแดง) ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ ในพื้นที่แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร การเดินทางโดยรถไฟฟ้า Airport Rail Link - จากสถ ...

A5 สถานีรถไฟฟ้า Airport Rail Link สถานีรามคำแหง บริเวณป้ายหยุดรถสุขุมวิท 71

แขวงสวนหลวง, ,

www.srtet.co.th/index.php/th/

อยู่ที่ป้ายหยุดรถสุขุมวิท 71 เดิม บนแนวเส้นทางรถไฟทางไกลสายตะวันออก บริเวณจุดตัดถนนรามคำแหง ด้านตะวันตก ห่างจากสี่แยกคลองตัน (จุดบรรจบถนนรามคำแหง ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ และถนนปรีดี พนมยงค์) ประมาณ 200 เมตร และห่างจากสี่แยกรามคำแหง (จุดบรรจบถนนรามคำแหง และถนนพ ...

A4 สถานีรถไฟฟ้า Airport Rail Link สถานีหัวหมาก ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์

แขวงสวนหลวง, ,

www.srtet.co.th/index.php/th/

อยู่บนแนวเส้นทางรถไฟทางไกลสายตะวันออก ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์ (จุดบรรจบถนนศรีนครินทร์ ถนนพระราม 9 และมอเตอร์เวย์ 7) ห่างจากสี่แยกพัฒนาการ (จุดบรรจบถนนศรีนครินทร์และถนนพัฒนาการ) มาทางทิศเหนือประมาณ 400 เมตร ในพื้นที่แขวงสวนหลวง ...