สมาชิก/เข้าระบบ

01 ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือวัดศรีบุญเรือง ซอยรามคำแหง 107

วัดศรีบุญเรือง,ซอยรามคำแหง 107,ถนนรามคำแหง,หัวหมาก,

ท่าเรือวัดศรีบุญเรือง อยู่ในซอยรามคำแหง 107 เป็นท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ เป็นการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหานาค มีเส้นทางต้นทางจากท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ ไปสิ้ตสุดปลายทางที่ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยสามารถต่อเรือได้ที่จุดต่อ ...

เบอร์โทร02 375 2369 , 02 374 8990
02 ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือท่าเรือบางกะปิ ซอยลาดพร้าว 150

ซอยลาดพร้าว 150,ถนนลาดพร้าว,คลองจั่น, ,

ท่าเรือบางกะปิอยู่ในซอยลาดพร้าว 150 เป็นท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ เป็นการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหานาค มีเส้นทางต้นทางจากท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ ไปสิ้ตสุดปลายทางที่ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยสามารถต่อเรือได้ที่จุดต่อเรือ ท่า ...

เบอร์โทร0000-00-00
03 ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือเดอะมอลล์บางกะปิ หลังห้างเดอะมอลล์บางกะปิ

เดอะมอลล์บางกะปิ,ถนนลาดพร้าว,คลองจั่น, ,

ท่าเรือเดอะมอลล์บางกะปิอยู่หลังห้างเดอะมอลล์บางกะปิ เป็นท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ เป็นการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหานาค มีเส้นทางต้นทางจากท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ ไปสิ้ตสุดปลายทางที่ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยสามารถต่อเรือได้ท ...

เบอร์โทร0000-00-00
04 ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือวัดกลาง ซอยลาดพร้าว 130 หรือซอยรามคำแหง 81

ซอยลาดพร้าว 130,ถนนลาดพร้าว,คลองจั่น, ,

ท่าเรือวัดกลางอยู่ในซอยลาดพร้าว 130 หรือซอยรามคำแหง 81 เป็นท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ เป็นการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหานาค มีเส้นทางต้นทางจากท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ ไปสิ้ตสุดปลายทางที่ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยสามารถต่อเรือไ ...

เบอร์โทร0000-00-00
05 ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือสะพานมิตรมหาดไทย ซอยลาดพร้าว 122 หรือซอยรามคำแหง 65

ซอยรามคำแหง 65,ถนนรามคำแหง,หัวหมาก, ,

ท่าเรือสะพานมิตรมหาดไทยอยู่ในซอยลาดพร้าว 122 หรือซอยรามคำแหง 65 เป็นท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ เป็นการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหานาค มีเส้นทางต้นทางจากท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ ไปสิ้ตสุดปลายทางที่ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยสามาร ...

เบอร์โทร0000-00-00
06 ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือม.รามคำแหง ซอยรามคำแหง 51/2

ซอยรามคำแหง 51/2,ถนนรามคำแหง,หัวหมาก, ,

ท่าเรือท่าเรือม.รามคำแหง อยู่ในซอยรามคำแหง 51/2 เป็นท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ เป็นการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหานาค มีเส้นทางต้นทางจากท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ ไปสิ้ตสุดปลายทางที่ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยสามารถต่อเรือได้ที่จุ ...

07 ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือวัดเทพลีลา ซอยรามคำแหง 39 (ซอยเทพลีลา)

ซอยรามคำแหง 39,ถนนรามคำแหง,หัวหมาก, ,

ท่าเรือวัดเทพลีลา อยู่ในซอยรามคำแหง 39 (ซอยเทพลีลา) หลังวัดเทพลีลา เป็นท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ เป็นการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหานาค มีเส้นทางต้นทางจากท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ ไปสิ้ตสุดปลายทางที่ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยส ...

เบอร์โทร0000-00-00
08 ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือรามคำแหง 29 ซอยรามคำแหง 29

ซอยรามคำแหง 29,ถนนรามคำแหง,หัวหมาก, ,

ท่าเรือรามคำแหง 29 อยู่ในซอยรามคำแหง 29 หลังห้างบิ๊กซีหัวหมาก เป็นท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ เป็นการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหานาค มีเส้นทางต้นทางจากท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ ไปสิ้ตสุดปลายทางที่ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยสามารถต ...

เบอร์โทร0000-00-00
09 ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือเดอะมอลล์ 3  ซอยรามคำแหง 17

ซอยรามคำแหง 17,ถนนรามคำแหง,หัวหมาก, ,

ท่าเรือเดอะมอลล์ 3 อยู่ในซอยรามคำแหง 17 หลังห้างเดอะมอลล์รามคำแหง เป็นท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ เป็นการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหานาค มีเส้นทางต้นทางจากท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ ไปสิ้ตสุดปลายทางที่ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยส ...

เบอร์โทร0000-00-00
10 ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือสะพานคลองตัน  ใกล้ที่กลับรถใต้สะพานข้ามคลองแสนแสบถนนเพชรบุรี

ถนนเพชรบุรี ,หัวหมาก, ,

ท่าเรือสะพานคลองตัน อยู่ใกล้ที่กลับรถใต้สะพานข้ามคลองแสนแสบถนนเพชรบุรี เป็นท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ เป็นการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหานาค มีเส้นทางต้นทางจากท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ ไปสิ้ตสุดปลายทางที่ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ...

เบอร์โทร0000-00-00
11 ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือชาญอิสระ หลังตึกชาญอิสระ 2 ใกล้ซอยทองหล่อถนนเพชรบุรี

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่, แขวงบางกะปิ, ,

ท่าเรือชาญอิสระ อยู่หลังตึกชาญอิสระ 2 ใกล้ซอยทองหล่อถนนเพชรบุรี เป็นท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ เป็นการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหานาค มีเส้นทางต้นทางจากท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ ไปสิ้ตสุดปลายทางที่ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยสามา ...

เบอร์โทร0000-00-00
12 ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือซอยทองหล่อ ซอยทองหล่อถนนเพชรบุรี

ซอยทองหล่อ,ถนนเพชรบุรีตัดใหม่, แขวงบางกะปิ, ,

ท่าเรือซอยทองหล่อ อยู่ซอยทองหล่อถนนเพชรบุรี เป็นท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ เป็นการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหานาค มีเส้นทางต้นทางจากท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ ไปสิ้ตสุดปลายทางที่ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยสามารถต่อเรือได้ที่จุดต่ ...

เบอร์โทร0000-00-00
13 ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือสุเหร่าบ้านดอน ซอยสุขุมวิท 49/6

ซอยสุขุมวิท 49/6,ถนนสุขุมวิท, แขวงคลองตันเหนือ, ,

ท่าเรือซอยทองหล่อ อยู่ซอยสุขุมวิท 49/6 เป็นท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ เป็นการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหานาค มีเส้นทางต้นทางจากท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ ไปสิ้ตสุดปลายทางที่ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยสามารถต่อเรือได้ที่จุดต่อเรือ ...

14 ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือวัดใหม่ช่องลม หลังวัดใหม่ช่องลมถนนเพชรบุรี

ซอยวัดใหม่ช่องลม,ถนนเพชรบุรี, แขวงบางกะปิ, ,

ท่าเรือวัดใหม่ช่องลม อยู่หลังวัดใหม่ช่องลมถนนเพชรบุรี เป็นท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ เป็นการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหานาค มีเส้นทางต้นทางจากท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ ไปสิ้ตสุดปลายทางที่ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยสามารถต่อเรือได ...

15 ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรืออิตัลไทย หลังตึกอิตัลไทยถนนเพชรบุรี

ซอยเพชรบุรี 38/1,ถนนเพชรบุรี, แขวงบางกะปิ, ,

ท่าเรืออิตัลไทย อยู่หลังตึกอิตัลไทยถนนเพชรบุรี ซอยเพชรบุรี 38/1 หรือซอยพร้อมพงษ์ เป็นท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ เป็นการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหานาค มีเส้นทางต้นทางจากท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ ไปสิ้ตสุดปลายทางที่ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศ ...

16 ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือมศว ประสานมิตร หลังมศว ประสานมิตร ซอยเพชรบุรี 38

ถนนอโศก, แขวงคลองตันเหนือ, ,

ท่าเรือมศว ประสานมิตร อยู่หลังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ซอยเพชรบุรี 38 เป็นท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ เป็นการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหานาค มีเส้นทางต้นทางจากท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ ไปสิ้ตสุดปลายทางที่ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปรา ...

เบอร์โทร0000-00-00
17 ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรืออโศก ถนนอโศกฝั่งถนนเพชรบุรี

ถนนอโศก, แขวงมักกะสัน, ,

ท่าเรืออโศก อยู่ถนนอโศกฝั่งถนนเพชรบุรี ใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีอโศก-เพชรบุรี เป็นท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ เป็นการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหานาค มีเส้นทางต้นทางจากท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ ไปสิ้ตสุดปลายทางที่ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัต ...

เบอร์โทร0000-00-00
18 ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือนานาชาติ ซอยสุขุมวิท 15

ซอยสุขุมวิท 15, ถนนสุขุมวิท, แขวงคลองเตยเหนือ, ,

ท่าเรือนานาชาติ อยู่ในซอยสุขุมวิท 15 เป็นท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ เป็นการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหานาค มีเส้นทางต้นทางจากท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ ไปสิ้ตสุดปลายทางที่ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยสามารถต่อเรือได้ที่จุดต่อเรือ ท่ ...

19 ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือนานาเหนือ ซอยนานา (สุขุมวิท 3)ฝั่งถนนเพชรบุรี

ซอยสุขุมวิท 3, ถนนสุขุมวิท, แขวงคลองเตยเหนือ, ,

ท่าเรือนานาเหนือ ซอยนานา (สุขุมวิท 3)ฝั่งถนนเพชรบุรี เป็นการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหานาค มีเส้นทางต้นทางจากท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ ไปสิ้ตสุดปลายทางที่ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยสามารถต่อเรือได้ที่จุดต่อเรือ ท่าประตูน้ำ มี ...

เบอร์โทร0000-00-00
20 ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือสะพานวิทยุ ถนนวิทยุฝั่งเพชรบุรี

ถนนวิทยุ, แขวงลุมพินี, ,

ท่าเรือสะพานวิทยุ ถนนวิทยุฝั่งเพชรบุรี ใกล้ตึกวานิช เป็นการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหานาค มีเส้นทางต้นทางจากท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ ไปสิ้ตสุดปลายทางที่ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยสามารถต่อเรือได้ที่จุดต่อเรือ ท่าประตูน้ำ มีท ...