สมาชิก/เข้าระบบ

21 ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือสะพานชิดลม  ซอยชิดลมฝั่งเพชรบุรี

ซอยชิดลม,ถนนเพชรบุรี, แขวงมักกะสัน, ,

ท่าเรือสะพานชิดลม ซอยชิดลมฝั่งเพชรบุรี เป็นการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหานาค มีเส้นทางต้นทางจากท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ ไปสิ้ตสุดปลายทางที่ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยสามารถต่อเรือได้ที่จุดต่อเรือ ท่าประตูน้ำ มีท่าขึ้นเรือทั ...

22 ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือประตูน้ำ ถนนราชดำริใกล้ซอยเพชรบุรี 30

ถนนราชดำริ, แขวงลุมพินี, ,

ท่าเรือประตูน้ำ อยู่สะพานถนนราชดำริฝั่งเพชรบุรีใกล้ซอยเพชรบุรี 30 เป็นการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหานาค มีเส้นทางต้นทางจากท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ ไปสิ้ตสุดปลายทางที่ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยสามารถต่อเรือได้ที่จุดต่อเรือ ...

23 ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือสะพานหัวช้าง (ราชเทวี) ถนนพญาไท

ถนนพญาไท,แขวงวังใหม่, ,

ท่าเรือสะพานหัวช้าง (ราชเทวี) ถนนพญาไท เป็นการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหานาค มีเส้นทางต้นทางจากท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ ไปสิ้ตสุดปลายทางที่ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยสามารถต่อเรือได้ที่จุดต่อเรือ ท่าประตูน้ำ มีท่าขึ้นเรือทั้ ...

24 ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือชุมชนบ้านครัวเหนือ ซอยเกษมสันต์ 3 ถนนพระราม 1

ถนนพญาไท, แขวงวังใหม่, ,

ท่าเรือชุมชนบ้านครัวเหนือ อยู่ในซอยเกษมสันต์ 3 ถนนพระราม 1 เป็นการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหานาค มีเส้นทางต้นทางจากท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ ไปสิ้ตสุดปลายทางที่ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยสามารถต่อเรือได้ที่จุดต่อเรือ ท่าประตู ...

25 ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือสะพานเจริญผล ถนนบรรทัดทอง

ถนนพญาไท, แขวงวังใหม่, ,

ท่าเรือสะพานเจริญผล ถนนบรรทัดทอง ใกล้แยกเจริญผล ถนนพระราม 1 เป็นการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหานาค มีเส้นทางต้นทางจากท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ ไปสิ้ตสุดปลายทางที่ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยสามารถต่อเรือได้ที่จุดต่อเรือ ท่าประต ...

เบอร์โทร0000-00-00
26 ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือโบ๊เบ๊ อยู่หลังตลาดโบ๊เบ๊ ถนนกรุงเกษม

ถนนกรุงเกษม,แขวงคลองมหานาค, ,

ท่าเรือโบ๊เบ๊ อยู่ในซอยดำรงรักษ์หลังตลาดโบ๊เบ๊ ถนนกรุงเกษม เป็นการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหานาค มีเส้นทางต้นทางจากท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ ไปสิ้ตสุดปลายทางที่ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยสามารถต่อเรือได้ที่จุดต่อเรือ ท่าประตู ...

เบอร์โทร0000-00-00
27 ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ ถนนบริพัตรใกล้วัดภูเขาทอง

ถนนกรุงเกษม,แขวงบ้านบาตร, ,

ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ ถนนบริพัตรใกล้วัดภูเขาทอง เป็นการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหานาค มีเส้นทางต้นทางจากท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ ไปสิ้ตสุดปลายทางที่ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยสามารถต่อเรือได้ที่จุดต่อเรือ ท่าประตูน้ำ มีท่าขึ้น ...

ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือรามคำแหง1 อยู่ในซอยรามคำแหง 1 สามารถต่อรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ได้

ซอยรามคำแหง 1, ,

ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือรามคำแหง1 หรือท่าเรือสถานีแอร์พอร์ตลิงก์ อยู่ในซอยรามคำแหง 1 สามารถต่อรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ได้ โดยถ้ามารถไฟแอร์พอร์ตลิงค์แล้วลงสถานีรามคำแหง แล้วสามารถต่อเรือที่ท่าเรือนี้ เพื่อเดินทางไปยังท่าเรือรามคำแหง หรือท่าเรือมหาดไทยเพื ...

เบอร์โทร0000-00-00