สมาชิก/เข้าระบบ

เขต/อำเภอ: บางกะปิ

03 ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือเดอะมอลล์บางกะปิ หลังห้างเดอะมอลล์บางกะปิ

เดอะมอลล์บางกะปิ,ถนนลาดพร้าว,คลองจั่น, ,

ท่าเรือเดอะมอลล์บางกะปิอยู่หลังห้างเดอะมอลล์บางกะปิ เป็นท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ เป็นการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหานาค มีเส้นทางต้นทางจากท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ ไปสิ้ตสุดปลายทางที่ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยสามารถต่อเรือได้ท ...

เบอร์โทร0000-00-00
01 ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือวัดศรีบุญเรือง ซอยรามคำแหง 107

วัดศรีบุญเรือง,ซอยรามคำแหง 107,ถนนรามคำแหง,หัวหมาก,

ท่าเรือวัดศรีบุญเรือง อยู่ในซอยรามคำแหง 107 เป็นท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ เป็นการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหานาค มีเส้นทางต้นทางจากท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ ไปสิ้ตสุดปลายทางที่ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยสามารถต่อเรือได้ที่จุดต่อ ...

เบอร์โทร02 375 2369 , 02 374 8990
06 ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือม.รามคำแหง ซอยรามคำแหง 51/2

ซอยรามคำแหง 51/2,ถนนรามคำแหง,หัวหมาก, ,

ท่าเรือท่าเรือม.รามคำแหง อยู่ในซอยรามคำแหง 51/2 เป็นท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ เป็นการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหานาค มีเส้นทางต้นทางจากท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ ไปสิ้ตสุดปลายทางที่ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยสามารถต่อเรือได้ที่จุ ...

04 ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือวัดกลาง ซอยลาดพร้าว 130 หรือซอยรามคำแหง 81

ซอยลาดพร้าว 130,ถนนลาดพร้าว,คลองจั่น, ,

ท่าเรือวัดกลางอยู่ในซอยลาดพร้าว 130 หรือซอยรามคำแหง 81 เป็นท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ เป็นการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหานาค มีเส้นทางต้นทางจากท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ ไปสิ้ตสุดปลายทางที่ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยสามารถต่อเรือไ ...

เบอร์โทร0000-00-00
05 ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือสะพานมิตรมหาดไทย ซอยลาดพร้าว 122 หรือซอยรามคำแหง 65

ซอยรามคำแหง 65,ถนนรามคำแหง,หัวหมาก, ,

ท่าเรือสะพานมิตรมหาดไทยอยู่ในซอยลาดพร้าว 122 หรือซอยรามคำแหง 65 เป็นท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ เป็นการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหานาค มีเส้นทางต้นทางจากท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ ไปสิ้ตสุดปลายทางที่ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยสามาร ...

เบอร์โทร0000-00-00
07 ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือวัดเทพลีลา ซอยรามคำแหง 39 (ซอยเทพลีลา)

ซอยรามคำแหง 39,ถนนรามคำแหง,หัวหมาก, ,

ท่าเรือวัดเทพลีลา อยู่ในซอยรามคำแหง 39 (ซอยเทพลีลา) หลังวัดเทพลีลา เป็นท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ เป็นการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหานาค มีเส้นทางต้นทางจากท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ ไปสิ้ตสุดปลายทางที่ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยส ...

เบอร์โทร0000-00-00
ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือรามคำแหง1 อยู่ในซอยรามคำแหง 1 สามารถต่อรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ได้

ซอยรามคำแหง 1, ,

ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือรามคำแหง1 หรือท่าเรือสถานีแอร์พอร์ตลิงก์ อยู่ในซอยรามคำแหง 1 สามารถต่อรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ได้ โดยถ้ามารถไฟแอร์พอร์ตลิงค์แล้วลงสถานีรามคำแหง แล้วสามารถต่อเรือที่ท่าเรือนี้ เพื่อเดินทางไปยังท่าเรือรามคำแหง หรือท่าเรือมหาดไทยเพื ...

เบอร์โทร0000-00-00
08 ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือรามคำแหง 29 ซอยรามคำแหง 29

ซอยรามคำแหง 29,ถนนรามคำแหง,หัวหมาก, ,

ท่าเรือรามคำแหง 29 อยู่ในซอยรามคำแหง 29 หลังห้างบิ๊กซีหัวหมาก เป็นท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ เป็นการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหานาค มีเส้นทางต้นทางจากท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ ไปสิ้ตสุดปลายทางที่ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยสามารถต ...

เบอร์โทร0000-00-00
10 ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือสะพานคลองตัน  ใกล้ที่กลับรถใต้สะพานข้ามคลองแสนแสบถนนเพชรบุรี

ถนนเพชรบุรี ,หัวหมาก, ,

ท่าเรือสะพานคลองตัน อยู่ใกล้ที่กลับรถใต้สะพานข้ามคลองแสนแสบถนนเพชรบุรี เป็นท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ เป็นการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหานาค มีเส้นทางต้นทางจากท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ ไปสิ้ตสุดปลายทางที่ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ...

เบอร์โทร0000-00-00
02 ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือท่าเรือบางกะปิ ซอยลาดพร้าว 150

ซอยลาดพร้าว 150,ถนนลาดพร้าว,คลองจั่น, ,

ท่าเรือบางกะปิอยู่ในซอยลาดพร้าว 150 เป็นท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ เป็นการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหานาค มีเส้นทางต้นทางจากท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ ไปสิ้ตสุดปลายทางที่ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยสามารถต่อเรือได้ที่จุดต่อเรือ ท่า ...

เบอร์โทร0000-00-00
09 ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือเดอะมอลล์ 3  ซอยรามคำแหง 17

ซอยรามคำแหง 17,ถนนรามคำแหง,หัวหมาก, ,

ท่าเรือเดอะมอลล์ 3 อยู่ในซอยรามคำแหง 17 หลังห้างเดอะมอลล์รามคำแหง เป็นท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ เป็นการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหานาค มีเส้นทางต้นทางจากท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ ไปสิ้ตสุดปลายทางที่ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยส ...

เบอร์โทร0000-00-00