สมาชิก/เข้าระบบ

เขต/อำเภอ: ปทุมวัน

23 ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือสะพานหัวช้าง (ราชเทวี) ถนนพญาไท

ถนนพญาไท,แขวงวังใหม่, ,

ท่าเรือสะพานหัวช้าง (ราชเทวี) ถนนพญาไท เป็นการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหานาค มีเส้นทางต้นทางจากท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ ไปสิ้ตสุดปลายทางที่ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยสามารถต่อเรือได้ที่จุดต่อเรือ ท่าประตูน้ำ มีท่าขึ้นเรือทั้ ...

22 ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือประตูน้ำ ถนนราชดำริใกล้ซอยเพชรบุรี 30

ถนนราชดำริ, แขวงลุมพินี, ,

ท่าเรือประตูน้ำ อยู่สะพานถนนราชดำริฝั่งเพชรบุรีใกล้ซอยเพชรบุรี 30 เป็นการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหานาค มีเส้นทางต้นทางจากท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ ไปสิ้ตสุดปลายทางที่ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยสามารถต่อเรือได้ที่จุดต่อเรือ ...

20 ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือสะพานวิทยุ ถนนวิทยุฝั่งเพชรบุรี

ถนนวิทยุ, แขวงลุมพินี, ,

ท่าเรือสะพานวิทยุ ถนนวิทยุฝั่งเพชรบุรี ใกล้ตึกวานิช เป็นการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหานาค มีเส้นทางต้นทางจากท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ ไปสิ้ตสุดปลายทางที่ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยสามารถต่อเรือได้ที่จุดต่อเรือ ท่าประตูน้ำ มีท ...

25 ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือสะพานเจริญผล ถนนบรรทัดทอง

ถนนพญาไท, แขวงวังใหม่, ,

ท่าเรือสะพานเจริญผล ถนนบรรทัดทอง ใกล้แยกเจริญผล ถนนพระราม 1 เป็นการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหานาค มีเส้นทางต้นทางจากท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ ไปสิ้ตสุดปลายทางที่ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยสามารถต่อเรือได้ที่จุดต่อเรือ ท่าประต ...

เบอร์โทร0000-00-00
24 ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือชุมชนบ้านครัวเหนือ ซอยเกษมสันต์ 3 ถนนพระราม 1

ถนนพญาไท, แขวงวังใหม่, ,

ท่าเรือชุมชนบ้านครัวเหนือ อยู่ในซอยเกษมสันต์ 3 ถนนพระราม 1 เป็นการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหานาค มีเส้นทางต้นทางจากท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ ไปสิ้ตสุดปลายทางที่ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยสามารถต่อเรือได้ที่จุดต่อเรือ ท่าประตู ...