สมาชิก/เข้าระบบ

เขต/อำเภอ: ป้อมปราบศัตรูพ่าย

27 ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ ถนนบริพัตรใกล้วัดภูเขาทอง

ถนนกรุงเกษม,แขวงบ้านบาตร, ,

ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ ถนนบริพัตรใกล้วัดภูเขาทอง เป็นการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหานาค มีเส้นทางต้นทางจากท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ ไปสิ้ตสุดปลายทางที่ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยสามารถต่อเรือได้ที่จุดต่อเรือ ท่าประตูน้ำ มีท่าขึ้น ...

26 ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือโบ๊เบ๊ อยู่หลังตลาดโบ๊เบ๊ ถนนกรุงเกษม

ถนนกรุงเกษม,แขวงคลองมหานาค, ,

ท่าเรือโบ๊เบ๊ อยู่ในซอยดำรงรักษ์หลังตลาดโบ๊เบ๊ ถนนกรุงเกษม เป็นการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหานาค มีเส้นทางต้นทางจากท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ ไปสิ้ตสุดปลายทางที่ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยสามารถต่อเรือได้ที่จุดต่อเรือ ท่าประตู ...

เบอร์โทร0000-00-00