สมาชิก/เข้าระบบ

เขต/อำเภอ: วัฒนา

18 ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือนานาชาติ ซอยสุขุมวิท 15

ซอยสุขุมวิท 15, ถนนสุขุมวิท, แขวงคลองเตยเหนือ, ,

ท่าเรือนานาชาติ อยู่ในซอยสุขุมวิท 15 เป็นท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ เป็นการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหานาค มีเส้นทางต้นทางจากท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ ไปสิ้ตสุดปลายทางที่ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยสามารถต่อเรือได้ที่จุดต่อเรือ ท่ ...

16 ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือมศว ประสานมิตร หลังมศว ประสานมิตร ซอยเพชรบุรี 38

ถนนอโศก, แขวงคลองตันเหนือ, ,

ท่าเรือมศว ประสานมิตร อยู่หลังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ซอยเพชรบุรี 38 เป็นท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ เป็นการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหานาค มีเส้นทางต้นทางจากท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ ไปสิ้ตสุดปลายทางที่ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปรา ...

เบอร์โทร0000-00-00
19 ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือนานาเหนือ ซอยนานา (สุขุมวิท 3)ฝั่งถนนเพชรบุรี

ซอยสุขุมวิท 3, ถนนสุขุมวิท, แขวงคลองเตยเหนือ, ,

ท่าเรือนานาเหนือ ซอยนานา (สุขุมวิท 3)ฝั่งถนนเพชรบุรี เป็นการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหานาค มีเส้นทางต้นทางจากท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ ไปสิ้ตสุดปลายทางที่ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยสามารถต่อเรือได้ที่จุดต่อเรือ ท่าประตูน้ำ มี ...

เบอร์โทร0000-00-00
13 ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือสุเหร่าบ้านดอน ซอยสุขุมวิท 49/6

ซอยสุขุมวิท 49/6,ถนนสุขุมวิท, แขวงคลองตันเหนือ, ,

ท่าเรือซอยทองหล่อ อยู่ซอยสุขุมวิท 49/6 เป็นท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ เป็นการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหานาค มีเส้นทางต้นทางจากท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ ไปสิ้ตสุดปลายทางที่ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยสามารถต่อเรือได้ที่จุดต่อเรือ ...