สมาชิก/เข้าระบบ

เขต/อำเภอ: ห้วยขวาง

15 ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรืออิตัลไทย หลังตึกอิตัลไทยถนนเพชรบุรี

ซอยเพชรบุรี 38/1,ถนนเพชรบุรี, แขวงบางกะปิ, ,

ท่าเรืออิตัลไทย อยู่หลังตึกอิตัลไทยถนนเพชรบุรี ซอยเพชรบุรี 38/1 หรือซอยพร้อมพงษ์ เป็นท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ เป็นการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหานาค มีเส้นทางต้นทางจากท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ ไปสิ้ตสุดปลายทางที่ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศ ...

12 ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือซอยทองหล่อ ซอยทองหล่อถนนเพชรบุรี

ซอยทองหล่อ,ถนนเพชรบุรีตัดใหม่, แขวงบางกะปิ, ,

ท่าเรือซอยทองหล่อ อยู่ซอยทองหล่อถนนเพชรบุรี เป็นท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ เป็นการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหานาค มีเส้นทางต้นทางจากท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ ไปสิ้ตสุดปลายทางที่ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยสามารถต่อเรือได้ที่จุดต่ ...

เบอร์โทร0000-00-00
11 ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือชาญอิสระ หลังตึกชาญอิสระ 2 ใกล้ซอยทองหล่อถนนเพชรบุรี

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่, แขวงบางกะปิ, ,

ท่าเรือชาญอิสระ อยู่หลังตึกชาญอิสระ 2 ใกล้ซอยทองหล่อถนนเพชรบุรี เป็นท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ เป็นการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหานาค มีเส้นทางต้นทางจากท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ ไปสิ้ตสุดปลายทางที่ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยสามา ...

เบอร์โทร0000-00-00
14 ท่าขึ้นเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือวัดใหม่ช่องลม หลังวัดใหม่ช่องลมถนนเพชรบุรี

ซอยวัดใหม่ช่องลม,ถนนเพชรบุรี, แขวงบางกะปิ, ,

ท่าเรือวัดใหม่ช่องลม อยู่หลังวัดใหม่ช่องลมถนนเพชรบุรี เป็นท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ เป็นการเรือด่วนในคลองแสนแสบ และคลองมหานาค มีเส้นทางต้นทางจากท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง ในเขตบางกะปิ ไปสิ้ตสุดปลายทางที่ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยสามารถต่อเรือได ...