สมาชิก/เข้าระบบ

เขต/อำเภอ: เขต บางพลัด

06 ท่าเรือด่วนพิเศษธงเขียว น16 ท่าน้ำสะพานกรุงธน  (ซังฮี้)บริเวณใกล้สะพานกรุงธน (ซังฮี้)

ถนนราชวิถี แขวง บางพลัด, , , 10700

www.chaophrayaexpressboat.com/th/services/

ถนนราชวิถี แขวง บางพลัด เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 สถานที่ใกล้เคียง - วัดเทพนารี - วัคภคินีนาถวรวิหาร - โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์ - วัดสิงห์ - วัดเทพากร - วัดเปาโรหิตย์ - โรงเรียนพิมลวิทย์ - วัดใหม่เทพนิมิตร รายชื่อท่าน้ำอื่นๆ ในท่าเรือด่ ...

08 ท่าเรือด่วนพิเศษธงเขียว น12 ท่าน้ำพระปิ่นเกล้า บริเวณวัดดาวดึงษาราม

แขวง บางยี่ขัน, , , 10700

www.chaophrayaexpressboat.com/th/services/

แขวง บางยี่ขัน เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 การเดินทางมายังท่าน้ำพระปิ่นเกล้า • รถประจำทาง ○ ฝั่งธนบุรี ด้านเหนือ 19 สาย - 57, 81, 127, 203, 19, 30, 42, 68, 79, 80, 91, 123, ปอ.3, 7, 9, 11, 17, 68, 91 สถานที่ใกล้เคียง - วัดดาวดึงษาราม - มหาว ...

05 ท่าเรือด่วนพิเศษธงเหลือง น12 ท่าน้ำพระปิ่นเกล้า บริเวณวัดดาวดึงษาราม

แขวง บางยี่ขัน, , , 10700

www.chaophrayaexpressboat.com/th/services/

แขวง บางยี่ขัน เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 การเดินทางมายังท่าน้ำพระปิ่นเกล้า • รถประจำทาง ○ ฝั่งธนบุรี ด้านเหนือ 19 สาย - 57, 81, 127, 203, 19, 30, 42, 68, 79, 80, 91, 123, ปอ.3, 7, 9, 11, 17, 68, 91 สถานที่ใกล้เคียง - วัดดาวดึงษาราม - มหาว ...