สมาชิก/เข้าระบบ

เขต/อำเภอ: เขตพระนคร

10 ท่าเรือด่วนพิเศษธงเขียว น9 ท่าน้ำท่าช้าง ตั้งอยู่บริเวณสุดถนนหน้าพระลาน

ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง, ,

www.chaophrayaexpressboat.com/th/services/

ท่าช้างวังหลวง เป็นท่าเรือริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งอยู่บริเวณสุดถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร การเดินทางมายังท่าน้ำท่าช้าง • รถประจำทาง ถนนมหาราช หน้าราชนาวีสโมสร 13 สาย - 1, 25, 32, 44, 47, 53, 64, 82, 91, 123, 508, ...