สมาชิก/เข้าระบบ

จังหวัด: นนทบุรี

01 ท่าเรือด่วนพิเศษธงเขียว น33 ท่าน้ำปากเกร็ดบริเวณด้านล่างสะพานพระราม 4

ถนนแจ้งวัฒนะ, ,

www.chaophrayaexpressboat.com/th/services/

ท่าเรือปากเกร็ด หรือ ท่าน้ำแจ้งวัฒนะ หรือ ท่าน้ำสะพานพระราม 4 เป็นท่าน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาหลายท่าใกล้เคียงกัน บริเวณด้านล่างสะพานพระราม 4 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี การเดินทางมายังท่าน้ำปากเกร็ด • รถประจำทาง ○ ถนนแจ้งวัฒนะ ใต้สะ ...

03ท่าเรือข้ามฟาก แม่น้ำเจ้าพระยา ท่าเทศบาลนนทบุรี-ท่าเทศบาลบางศรีเมือง ใกลทางเขาวัดสลักใต อ. เมือง จ. นนทบุรี

วัดสลักใต, ,

www.otp.go.th/index.php/budget/3205-2011-05-30-02-16-34.html

เปรียบเสมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ของคนบางศรีเมืองและคนในละแวกใกล้เคียงที่ใช้ ท่าเทียบเรือแห่งนี้เป็นพาหนะใช้สัญจรข้ามฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เชื่อมเส้นทางระหว่างท่าน้ำฝั่งบางศรีเมืองกับท่าน้ำนนทบุรี จนกลายเป็นวิถีชีวิตที่มีเสนห์อีกแง่มุมหนึ่งของเมืองบางศรีเ ...

เบอร์โทร0-2215-1515
01ท่าเรือข้ามฟาก แม่น้ำเจ้าพระยา ทาปากเกร็ด - ทาวัดเตย  ท่าสะพานสุขาประชาอุทิศ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี

ทาวัดเตย ท่าสะพานสุขาประชาอุทิศ อ. ปากเกร็ด,

www.otp.go.th/index.php/budget/3205-2011-05-30-02-16-34.html

ท่าเรือปากเกร็ด หรือ ท่าน้ำแจ้งวัฒนะ หรือ ท่าน้ำสะพานพระราม 4 เป็นท่าน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาหลายท่าใกล้เคียงกัน บริเวณด้านล่างสะพานพระราม 4 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วยท่าเรือด่วนเจ้าพระยา และท่าเรือข้ามฟาก การเดินทางท่าเรื ...

เบอร์โทร0-2215-1515
03 ท่าเรือด่วนพิเศษธงเขียว น31 ท่าน้ำกระทรวงพาณิชย์ บริเวณถนน นนทบุรี

ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ, , , 11000

www.chaophrayaexpressboat.com/th/services/

ถนนนนทบุรี อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 การเดินทางมายังท่าน้ำกระทรวงพาณิชย์ • รถประจำทาง 3 สาย - 12, 69, 191 สถานที่ใกล้เคียง - สำนักงานกลางชั่งตวงวัด - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์ - กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ...

05ท่าเรือข้ามฟาก แม่น้ำเจ้าพระยา ท่าวัดเขมาฯ-ท่าวัดค้างคาว ซอยพิบูลสงคราม 3 (ซอยวัดเขมา), สวนใหญ่ และอยู่ในย่านของ อำเภอ เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

ซอยพิบูลสงคราม 3 (ซอยวัดเขมา), สวนใหญ่ และอยู่ในย่านของ อำเภอ เมืองนนทบุรี, นนทบุรี,

www.otp.go.th/index.php/budget/3205-2011-05-30-02-16-34.html

การเดินทางเรือยนต์ข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา (ท่าปากเกร็ด-ท่าพระสมุทรเจดีย์) มีท่าเรือข้ามฟากในแม่น้ำเจ้าพระยาจากช่วงจังหวัดนนทบุรี-สมุทรปราการ มีทั้งหมด 32 ท่า สถานที่ใกล้เคียง ท่าเรือวัดเขมาภิรตาราม ท่าเรือวัดตึก ท่าเรือวัดเขียน ท่าเรือข้ามฟาก แม่ ...

เบอร์โทร0-2215-1515
02ท่าเรือข้ามฟาก แม่น้ำเจ้าพระยา ท่าวัชรีวงศ์  หัวถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปาเกร็ด

หัวถนนจ้งวัฒนะ อ.ปาเกร็ด,

www.otp.go.th/index.php/budget/3205-2011-05-30-02-16-34.html

การเดินทางเรือยนต์ข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา (ท่าปากเกร็ด-ท่าพระสมุทรเจดีย์) มีท่าเรือข้ามฟากในแม่น้ำเจ้าพระยาจากช่วงจังหวัดนนทบุรี-สมุทรปราการ มีทั้งหมด 32 ท่า สายรถประจําทางทีผ่าน รถมอเตอรไซดรับจาง และรถสองแถว สถานที่ใกล้เคียง สะพานพระราม 4 ...

เบอร์โทร0-2215-1515
05 ท่าเรือด่วนพิเศษธงเขียว น24 ท่าน้ำพระราม 7 บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ใต้สะพานพระราม 7

ถนน จรัญสนิทวงศ์ ตำบล บางกรวย, , , 11130

www.chaophrayaexpressboat.com/th/services/

ตั้งอยู่บริเวณถนน จรัญสนิทวงศ์ ใต้สะพานพระราม 7 ตำบล บางกรวย อำเภอ บางกรวย นนทบุรี 11130 การเดินทางมายังท่าน้ำพระราม 7 • รถประจำทาง ○ ฝั่งธนบุรี 7 สาย - 18, 110, 203, 15, 25ก, ปอ.18, ป25 สถานที่ใกล้เคียง - โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร - วัดวิมุตยา ...

02 ท่าเรือด่วนพิเศษธงเหลือง น24 ท่าน้ำพระราม 7 บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ใต้สะพานพระราม 7

ถนน จรัญสนิทวงศ์ ตำบล บางกรวย, , , 11130

www.chaophrayaexpressboat.com/th/services/

ตั้งอยู่บริเวณถนน จรัญสนิทวงศ์ ใต้สะพานพระราม 7 ตำบล บางกรวย อำเภอ บางกรวย นนทบุรี 11130 การเดินทางมายังท่าน้ำพระราม 7 • รถประจำทาง ○ ฝั่งธนบุรี 7 สาย - 18, 110, 203, 15, 25ก, ปอ.18, ป25 สถานที่ใกล้เคียง - โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร - วัดวิมุตยา ...

02 ท่าเรือด่วนพิเศษธงเขียว น32 ท่าน้ำวัดกลางเกร็ดบริเวณซอยสุขาประชาสรรค์ 1

ซอยสุขาประชาสรรค์ 1 ภูมิเวท, , , 11120

www.chaophrayaexpressboat.com/th/services/

ซอยสุขาประชาสรรค์ 1 ภูมิเวท อำเภอ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 การเดินทางมายังท่าน้ำวังกลางเกร็ด • รถประจำทาง 8 สาย - 32, 51, 52, 104, 150, 356, ปอพ.1, 16 สถานที่ใกล้เคียง - วัดกลางเกร็ด - โรงเรียนวัดกลางเกร็ด - มูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบ้านภูมิเวท ...

04 ท่าเรือด่วนพิเศษธงเขียว น30 ท่าน้ำนนทบุรี ตั้งอยู่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่าและหอนาฬิกาจังหวัดนนทบุรี

ถนนประชาราษฎร์, ,

www.chaophrayaexpressboat.com/th/services/

ท่าน้ำนนทบุรี หรือ ท่าน้ำนนท์ หรือ ท่าน้ำพิบูลสงคราม 3 เป็นท่าน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาหลายท่าใกล้เคียงกัน ตั้งอยู่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่าและหอนาฬิกาจังหวัดนนทบุรี ถนนประชาราษฎร์ เขตเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี การเดินทางมายังท่าน้ำนนทบ ...

04ท่าเรือข้ามฟาก แม่น้ำเจ้าพระยา ท่าวัดเขมาฯ-ท่าพะยอม  วัดเขมาภริตาราม อ. เมือง จ.นนทบุรี

วัดเขมาภริตาราม อ. เมือง,

www.otp.go.th/index.php/budget/3205-2011-05-30-02-16-34.html

การเดินทางเรือยนต์ข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา (ท่าปากเกร็ด-ท่าพระสมุทรเจดีย์) มีท่าเรือข้ามฟากในแม่น้ำเจ้าพระยาจากช่วงจังหวัดนนทบุรี-สมุทรปราการ มีทั้งหมด 32 ท่า สถานที่ใกล้เคียง โรงเรียนสตีรนนทบุรี วัดปากน้ำนนทบุรี โรงเรียนพลับพลาศิริ หมู่บ้านพิบูลย์ ...

เบอร์โทร0-2215-1515
03 ท่าเรือด่วนพิเศษธงเหลือง น22 ท่าน้ำบางโพ บริเวณซอยเจ้าพระยา

ถนน ประชาราษฎร์สาย 2 ตำบล ศาลากลาง, , , 11130

www.chaophrayaexpressboat.com/th/services/

ตั้งอยู่ซอย เจ้าพระยา ถนน ประชาราษฎร์สาย 2 ตำบล ศาลากลาง อำเภอ บางกรวย นนทบุรี 11130 การเดินทางมายังท่าน้ำบางโพ • รถประจำทาง 14 สาย - 51, 65, 32, 64, 33, 30, 16, 49, 66, 90, 117, ปอ.5, 6, 23 สถานที่ใกล้เคียง - ร้านดอกไม้ทิพย์อาภา บางโพ - โรงเรีย ...

01 ท่าเรือด่วนพิเศษธงเหลือง น30 ท่าน้ำนนทบุรี ตั้งอยู่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่าและหอนาฬิกาจังหวัดนนทบุรี

ถนนประชาราษฎร์, ,

www.chaophrayaexpressboat.com/th/services/

ท่าน้ำนนทบุรี หรือ ท่าน้ำนนท์ หรือ ท่าน้ำพิบูลสงคราม 3 เป็นท่าน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาหลายท่าใกล้เคียงกัน ตั้งอยู่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่าและหอนาฬิกาจังหวัดนนทบุรี ถนนประชาราษฎร์ เขตเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี การเดินทางมายังท่าน้ำนนทบ ...

ราคา29.00