สมาชิก/เข้าระบบ

จังหวัด: สมุทรปราการ

27ท่าเรือข้ามฟาก แม่น้ำเจ้าพระยา  ท่าวัดบางนานอก-ท่าวัดบงผึ่งนอก วัดบางน้ำผึ่งนอก อ. พระประแดง จ.สมุทรปราการ

วัดบางน้ำผึ่งนอก อ. พระประแดง,

www.otp.go.th/index.php/budget/3205-2011-05-30-02-16-34.html

การเดินทางเรือยนต์ข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา (ท่าปากเกร็ด-ท่าพระสมุทรเจดีย์) มีท่าเรือข้ามฟากในแม่น้ำเจ้าพระยาจากช่วงจังหวัดนนทบุรี-สมุทรปราการ มีทั้งหมด 32 ท่า สถานที่ใกล้เคียง โรงเรียน วัดบางนอก ร้านวันวานที่บางนา สรรพาวุธ ทันตกรรม โรงเรียนวัดบางนา ...

เบอร์โทร0-2215-1515
29ท่าเรือข้ามฝาก แม่น้ำเจ้าพระยา ท่าเภตรา-ท่าพระประแดง สุดถนนปู่ เจาสมิงพราย  อ. พระประแดง  จ. สมุทรปราการ

ถนนปู่เจาสมิงพราย อ. พระประแดง,

www.otp.go.th/index.php/budget/3205-2011-05-30-02-16-34.html

การเดินทางเรือยนต์ข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา (ท่าปากเกร็ด-ท่าพระสมุทรเจดีย์) มีท่าเรือข้ามฟากในแม่น้ำเจ้าพระยาจากช่วงจังหวัดนนทบุรี-สมุทรปราการ มีทั้งหมด 32 ท่า สถานที่ใกล้เคียง คลังสินค้าบริษัทวิริยา จำกัด บริษัท ยูไนเต็ต ฟราวมิส์ จำกัด บริษัท ปูนซีเม ...

เบอร์โทร0-2215-1515
30ท่าเรือข้ามฟาก แม่น้ำเจ้าพระยา ท่าวิบูลย์ศรี-ท่าพระสมุทรเจดีย์  ในตลาดวิบุลย์ศรี อ. เมือง  จ. สมุทรปราการ

ตลาดวิบุลย์ศรี อ. เมือง,

www.otp.go.th/index.php/budget/3205-2011-05-30-02-16-34.html

การเดินทางเรือยนต์ข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา (ท่าปากเกร็ด-ท่าพระสมุทรเจดีย์) มีท่าเรือข้ามฟากในแม่น้ำเจ้าพระยาจากช่วงจังหวัดนนทบุรี-สมุทรปราการ มีทั้งหมด 32 ท่า สถานที่ใกล้เคียง ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ธนาคารกรุงเทพ ร้านอาหาร Rye bakery กองบริการ การท่าเรื ...

เบอร์โทร0-2215-1515
28ท่าเรือข้ามฟาก แม่น้ำเจ้าพระยา ท่าบางนา-ท่ากำนันตี้  ต. บางน้ำผึ่ง  อ. พระประแดง จ.สมุทรปราการ

ต. บางน้ำผึ่ง อ. พระประแดง,

www.otp.go.th/index.php/budget/3205-2011-05-30-02-16-34.html

การเดินทางเรือยนต์ข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา (ท่าปากเกร็ด-ท่าพระสมุทรเจดีย์) มีท่าเรือข้ามฟากในแม่น้ำเจ้าพระยาจากช่วงจังหวัดนนทบุรี-สมุทรปราการ มีทั้งหมด 32 ท่า สถานที่ใกล้เคียง บริษัท ดี เอส ซี จริญสุวรรณ จำกัด บริษัท โคมอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด โรงเรียน ...

เบอร์โทร0-2215-1515