สมาชิก/เข้าระบบ

18 รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน MRT สถานีบางซื่อ ใกล้กับโรงงานปูนซีเมนต์ไทย

สถานีบางซื่อ บางซื่อ ถนน เทอดดำริ,

www.bangkokmetro.co.th/map.aspx?Lang=Th&Menu=8&Sid=18

เป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินปลายทางในเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล บริเวณสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อ กรุงเทพมหานคร สถานที่สำคัญใกล้เคียง สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อ และโครงการสถานีกลางบางซื่อ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา เทสโก้ โลตัส สาขาปร ...

เบอร์โทร0-2624-5200
17 รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน MRTสถานีกำแพงเพชร อยู่ตรงข้ามองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) บริเวณหน้าตลาดนัดจตุจักร

สถานีกำแพงเพชร เขตจตุจักร ถนนกำแพงเพชร,

www.bangkokmetro.co.th/map.aspx?Lang=Th&Menu=8&Sid=17

เป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินในเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ที่ถนนกำแพงเพชร กรุงเทพมหานคร ใช้ชื่อตามถนนกำแพงเพชร ซึ่งตั้งตามพระนามของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ตั้งอยู่ใจกลางแหล่งค้าขายที่สำคัญคือตลาดนัดจตุจักร ตล ...

เบอร์โทร0-2624-5200
16 รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน MRTสถานีสวนจตุจักร อยู่ตามแนวพหลโยธินในสวนจตุจักร ตรงข้ามสถานีขนส่งสายเหนือ (เดิม)

สถานีสวนจตุจักร เขตจตุจักร ถนนพหลโยธิน,

www.bangkokmetro.co.th/map.aspx?Lang=Th&Menu=8&Sid=14http://...

เป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ในเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ที่ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร บริเวณหน้าสวนจตุจักร เป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางที่สำคัญของกรุงเทพฯ ด้านเหนือ เนื่องจากสามารถเชื่อมต่อกับสถานีหมอชิต ซึ่งเป็นสถานีปลายทางของรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 ...

เบอร์โทร0-2624-5200
15 รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน MRT สถานีพหลโยธิน  อยู่บริเวณสามแยกปากทางถนนลาดพร้าว

สถานีพหลโยธิน เขตจตุจักร ถนนลาดพร้าว,

www.bangkokmetro.co.th/map.aspx?Lang=Th&Menu=8&Sid=15

เป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ในเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ที่ถนนลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริเวณห้าแยกลาดพร้าว สถานที่สำคัญใกล้เคียง มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น และ โรงเรียนเซนต์จอห์นสามัญ สวนสมเด็จย่า 84 โรงเรียนหอวัง ที่ทำการไปรษณีย์สามแยกลาดพร้าว บร ...

เบอร์โทร0-2624-5200
14 รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน MRT สถานีลาดพร้าว  อยู่ตามแนวถนนลาดพร้าว บริเวณลาดพร้าว ซอย 21

สถานีลาดพร้าว เขตจตุจักร ถนนรัชดาภิเษก,

www.bangkokmetro.co.th/map.aspx?Lang=Th&Menu=8&Sid=14

เป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ในเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ที่ถนนรัชดาภิเษก-ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจ สถานศึกษา สถานที่ราชการ และที่พักอาศัยบริเวณตอนต้นของถนนลาดพร้าว สถานที่สำคัญใกล้เคียง โรงเรียนอนุบาลแย้มสอาด และโรงเรียนแย้มสอา ...

เบอร์โทร0-2624-5200
13 รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน MRTสถานีรัชดาภิเษก อยู่ตามแนวถนนรัชดาภิเษก บริเวณหน้าอาคารปลาทองกะรัต

สถานีรัชดาภิเษก เขตดินแดง/เขตห้วยขวาง ถนนรัชดาภิเษก,

www.bangkokmetro.co.th/map.aspx?Lang=Th&Menu=8&Sid=13

เป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ในเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ที่ถนนรัชดาภิเษก-ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในย่านอาคารสำนักงานและที่พักอาศัยบริเวณซอยโชคชัยร่วมมิตร สถานที่สำคัญใกล้เคียง โรงเรียนปัญจทรัพย์ ศูนย์ศิลปะฮอฟอาร์ท ศูนย์การค้าและอาคาร ...

เบอร์โทร0-2624-5200
12 รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน MRT สถานีสุทธิสาร  อยู่ตามแนวถนนรัชดาภิเษก บริเวณกลางสี่แยกสุทธิสาร

สถานีสุทธิสาร เขตดินแดง/เขตห้วยขวาง ถนนรัชดาภิเษก,

www.bangkokmetro.co.th/map.aspx?Lang=Th&Menu=8&Sid=12

เป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ในเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ที่ถนนรัชดาภิเษก-ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในย่านอาคารที่พักอาศัย โรงแรม สถานเริงรมย์บนถนนรัชดาภิเษก และสถานบันเทิงย่านสุทธิสาร สถานที่สำคัญใกล้เคียง สถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร โรงพยาบา ...

เบอร์โทร0-2624-5200
11 รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน MRT สถานีห้วยขวาง  อยู่ตามแนวถนนรัชดาภิเษก บริเวณกลางสี่แยกห้วยขวาง

สถานีห้วยขวาง เขตดินแดง/เขตห้วยขวาง ถนนรัชดาภิเษก,

www.bangkokmetro.co.th/map.aspx?Lang=Th&Menu=8&Sid=11

เป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ในเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ที่ถนนรัชดาภิเษก-ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในย่านอาคารที่พักอาศัย โรงแรม และสถานเริงรมย์บนถนนรัชดาภิเษก สถานที่สำคัญใกล้เคียง สำนักงานเขตห้วยขวาง ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง ตลา ...

เบอร์โทร0-2624-5200
10 รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตดินแดง/เขตห้วยขวาง  ถนนรัชดาภิเษก

สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตดินแดง/เขตห้วยขวาง ถนนรัชดาภิเษก,

www.bangkokmetro.co.th/map.aspx?Lang=Th&Menu=8&Sid=10

ป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ในเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ที่ถนนรัชดาภิเษก-ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจ ศูนย์การค้า ที่พักอาศัย และอยู่ใกล้สถานที่สำคัญด้านศิลปวัฒนธรรม เช่นศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยัง ...

เบอร์โทร0-2624-5200
09 รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน MRT สถานีพระราม9  อยู่ตามแนวถนนรัชดาภิเษก บริเวณสี่แยกพระรามที่ 9 หน้าอาคารฟอร์จูนทาวน์

สถานีพระราม เขตดินแดง/เขตห้วยขวาง ถนนรัชดาภิเษก,

www.bangkokmetro.co.th/map.aspx?Lang=Th&Menu=8&Sid=9

เป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ในเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ที่ถนนรัชดาภิเษก-ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริเวณแยกพระราม 9 มีทำเลอยู่ในย่านธุรกิจ อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้าด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสถานบันเทิงย่านรัชดาภิเษก สถานที่สำคัญใกล้เคียง สถานเอกอ ...

เบอร์โทร0-2624-5200
08 รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน MRT สถานีเพชรบุรี  อยู่ตามแนวถนนอโศก กลางสี่แยกอโศก – เพชรบุรี

สถานีเพชรบุรี เขตราชเทวี ถนนรัชดาภิเษก (อโศก-ดินแดง),

www.bangkokmetro.co.th/map.aspx?Lang=Th&Menu=8&Sid=8

เป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ในเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ที่ถนนอโศก-ดินแดง กรุงเทพมหานคร บริเวณสี่แยกอโศก-เพชรบุรี เป็นสถานีเชื่อมต่อรถไฟฟ้าเชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ สถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง หรือสถานีมักกะสัน (อโศก) สถานที่สำคัญใ ...

เบอร์โทร0-2624-5200
07 รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน MRT สถานีสุขุมวิท อยู่ตามแนวถนนอโศก – สุขุมวิท หน้าตลาดอโศก

สถานีสุขุมวิท เขตวัฒนา ถนนอโศกมนตรี (ซอยสุขุมวิท 21),

www.bangkokmetro.co.th/map.aspx?Lang=Th&Menu=8&Sid=7

เป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ในเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ที่ถนนอโศกมนตรี กรุงเทพมหานคร บริเวณสี่แยกอโศกมนตรี เป็นจุดเชื่อมต่อกับสถานีอโศก ของรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (รถไฟฟ้าบีทีเอส) สายสุขุมวิท สถานที่สำคัญใกล้เคียง สยามสมาคมในพระ ...

เบอร์โทร0-2624-5200
06 รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน MRTสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย ถนนรัชดาภิเษก

สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย ถนนรัชดาภิเษก,

www.bangkokmetro.co.th/map.aspx?Lang=Th&Menu=8&Sid=6

เป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ในเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ที่ถนนรัชดาภิเษก-พระรามที่ 4 กรุงเทพมหานคร บริเวณด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีทำเลอยู่ใจกลางย่านธุรกิจ ใกล้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สวนเบญจกิติ และตลาดคลองเตย สถานที่สำคัญ ...

เบอร์โทร0-2624-5200
05 รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน MRT สถานีคลองเตย อยู่ตามแนวถนนพระรามที่ 4 บริเวณสำนักงานการไฟฟ้านครหลวงคลองเตย

สถานีคลองเตย เขตคลองเตย ถนนพระรามที่ 4,

www.bangkokmetro.co.th/map.aspx?Lang=Th&Menu=8&Sid=5

เป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ในเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ที่ถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพมหานคร บริเวณทางขึ้น-ลงทางพิเศษเฉลิมมหานคร ใกล้ซอยโรงงานยาสูบ สถานที่สำคัญใกล้เคียง การไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย และสำนักงานใหญ่ (แห่งใหม่) พิพิธภัณฑ์ตำหนักปลายเนิน ...

เบอร์โทร0-2624-5200
04 รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน MRT สถานีลุมพีนี อยู่ตามแนวถนนพระรามที่ 4 บริเวณสี่แยกพระรามที่ 4 วิทยุ/สาทร ตรงข้ามโรงเรียนเตรียมทหาร (เดิม) บริเวณสะพานลอยไทย – เบลเยี่ยม

สถานีลุมพีนี เขตสาทร ถนน พระรามที่ 4,

www.bangkokmetro.co.th/map.aspx?Lang=Th&Menu=8&Sid=4

เป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ในเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ที่ถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพมหานคร บริเวณสี่แยกวิทยุ เยื้องกับสวนลุมพินี สถานที่สำคัญใกล้เคียง สะพานลอยไทย-เบลเยี่ยม สวนลุมพินี (ประตูด้านถนนวิทยุ) สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ส ...

เบอร์โทร0-2624-5200
03 รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน MRT สถานีสีลม อยู่ตามแนวถนนพระรามที่ 4 ปากทางแยกถนนสีลม ใต้สะพานลอยไทย – ญี่ปุ่น หน้าโรงแรมดุสิตธานี

สถานีสีลม ใต้ผิวถนนพระรามที่ 4 สี่แยกศาลาแดงด้านทิศตะขวันออก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

www.bangkokmetro.co.th/map.aspx?Lang=Th&Menu=8&Sid=3

เป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ในเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ที่ถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพมหานคร บริเวณสี่แยกศาลาแดง มีทำเลอยู่ใจกลางเมืองในย่านธุรกิจถนนสีลม สถานที่สำคัญใกล้เคียง สวนลุมพินี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิ ...

เบอร์โทร0-2624-5200
02 รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน MRTสถานีสามย่าน อยู่ตามแนวถนนพระรามที่ 4 บริเวณทางแยกถนนพญาไท และถนนสี่พระยากับถนนพระรามที่ 4 หน้าวัดหัวลำโพง

สถานีสามย่าน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

www.bangkokmetro.co.th/map.aspx?Lang=Th&Menu=8&Sid=2

เป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ในเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ที่ถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพมหานคร บริเวณสี่แยกสามย่าน มีทำเลอยู่ใจกลางเมือง ใกล้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานที่สำคัญใกล้เคียง จามจุรีสแควร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลาดสามย่าน (ตลาดแห่งใหม่ ...

เบอร์โทร0-2624-5200
01 รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน MRT สถานีหัวลำโพง อยู่ที่หัวถนนพระรามที่ 4 บริเวณจุดตัดหัวถนนรองเมืองและถนนมหาพฤฒาราม หน้าสถานีรถไฟหัวลำโพง

แขวง รองเมือง เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

www.bangkokmetro.co.th/map.aspx?Menu=8&Lang=Th

เป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ในเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ที่ถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพมหานคร บริเวณสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่เก่าแก่ที่สุดทานี สถานที่สำคัญใกล้เคียง สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) สะพานเจริญสวัสดิ์ 36 และคลองผดุงก ...

เบอร์โทร0-2624-5200