องค์การเภสัช โต้ โมเดอร์นา เข็มละ 584 ไม่ใช่ความจริง

ตามเพจเฟศบุ๊ค facebook.com/gpoth.official องค์การเภสัชกรรม ได้ออกแถลงการณ์ ว่า องค์การเภสัชกรรม แถลงการณ์ กรณีที่มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับราคานำเข้าและการจัดเก็บภาษีวัคซีนโมเดอร์นา ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ดังนี้

Read more