เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ 12 ข้อกำหนด เคอร์ฟิว 10 จังหวัด คุมโควิด

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ข้อกำหนด ตามความในมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 27 โดยมีข้อความดังนี้ ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นคราวที่ 12 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม

Read more